298 - Skjøtselsplan for Smalfjordsletta, slåttemark - Tana kommune, Finnmark fylke

Skjøtselsplan for Smalfjordsletta, slåttemark Tana kommune, Finnmark fylke

2013
Tana / Finnmark

Sammendrag

Gunn-Anne Sommersel fra Ecofact undersøkte området den 6. august 2013 i forbindelse med utarbeiding av skjøtselsplanen for denne slåttemarka. Området er også avgrenset og kartlagt av Harald Bratli og John Bjarne Jordal 23.08.2011. De avgrensede engene ligger i tilknytning til et lite bruk på Smalfjordsletta innerst i Smalfjorden ved elva Raddovuonjohka i Vestertana. Engene er til sammen på knappe 10 daa, og begrenses av veien ned mot fjorden, langs bjørkeskog og et lite stykke langs elva. I tillegg holdes området rundt husene utenfor og noen områder med store trær bak husene. Berggrunnen består av sandstein. Løsmassene er tykk marin strandavsetning

AutorGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel. G.-A., 2013. Skjøtselsplan for Smalfjordsletta, slåttemark, Tana kommune, Finnmark fylke. Ecofact rapport 298, 17 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-296-7
slåttemarkskjøtselsplankulturlandskap