293 - Skjøtselsplan for Tappeluft, øst i bukta, slåttemark - Alta kommune, Finnmark fylke

Skjøtselsplan for Tappeluft, øst i bukta, slåttemark - Alta kommune, Finnmark fylke

2013
Alta / Finnmark

Sammendrag

Gunn-Anne Sommersel fra Ecofact undersøkte området den 4. august 2013 i forbindelse med utarbeiding av skjøtselsplan for slåttemark. Området er også avgrenset og kartlagt av Torbjørn Alm og Unni Gamst i 2007, og resultatene fra denne befaringen er presentert i Alm og Vange (2013) og på nettstedet www.naturbase.no (ID: BN00066455).

AutorGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel. G.-A., 2013. Skjøtselsplan for Tappeluft øst i bukta, slåttemark, Alta kommune, Finnmark fylke. Ecofact rapport 293, 17 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-291-2
finnmarkfrøstjernekulturlandskap