207 - Småkraftverk i Austdalselva, Meløy kommune - Biologiske utredninger

2012
Meløy / Nordland

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Tvede Consult AS utført utredninger av biologisk mangfold langs Austdalselva på sørsiden av Glomfjorden. Planområdet ble befart den 10. juli 2012. Det videre arbeidet er utført i henhold til NVE sin veileder for biologiske utredninger i forbindelse med småkraftutbygging. Utredningen er utført av Cand. Scient Geir Arnesen og BSc Bente Sved Skottvoll. Tvede Consult AS ved Arve Tvede har bistått med tekniske data for det planlagte prosjektet, og skal ha takk for et godt samarbeid.

AutorBente Sved Skottvoll
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSkottvoll, B. S. 2012. Småkraftverk i Austdalselva, Meløy kommune - Biologisk utredning. Ecofact rapport 207, 23 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-205-9
småkraftverkørretbiologiske utredningerbiologisk mangfold