279 - Småkraftverk i Gjerdelva, Lyngen kommune. Tilleggsundersøkelse av moser, lav og naturtyper

2013
Lyngen / Troms

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Clemens Elvekraft AS utført tilleggsarbeid for utredning av moser, lav og naturtyper langs Gjerdelva ved Lyngseidet i Lyngen kommune. Planområdet ble befart den 1. juli 2013. Det videre arbeidet er utført i henhold til NVE sin veileder for biologiske utredninger i forbindelse med småkraftutbygging. Utredningen er utført av MSc Bente Sved Skottvoll. Clemens Elvekraft AS ved Sigmund Jarnang har bistått med tekniske data for det planlagte prosjektet, og han skal ha takk for et godt samarbeid.

AutorBente Sved Skottvoll
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSkottvoll, B. S. 2013. Småkraftverk i Gjerdelva, Lyngen - Tilleggsundersøkelse av moser, lav og naturtyper. Ecofact rapport 279, 21 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-277-6
gråor-heggeskogsmåkraft