241 - Småkraftverk i Lillebukt, Alta - Biologiske utredninger

2012
Alta / Finnmark

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Finnmark Kraft AS utført utredninger av biologisk mangfold langs elva som går mellom Lillebukt og Lillebuktvannet. Planområdet ble befart den 10. september 2012, sammen med utbygger, representanter for reindriftsnæringa og gruveselskapet North Cape Minerals AS. Det videre arbeidet er utført i henhold til NVE sin veileder for biologiske utredninger i forbindelse med småkraftutbygging. Utredningen er utført av Cand. Scient Geir Arnesen og BSc Bente Sved Skottvoll. Finnmark Kraft AS ved Edvard Einarsen og Multiconsult AS ved Gøran André Hansen har bistått med tekniske data for det planlagte prosjektet, og disse skal ha takk for et godt samarbeid.

AutorBente Sved Skottvoll
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSkottvoll, B. S. 2012. Småkraftverk i Lillebukt, Alta - Biologisk utredning. Ecofact rapport 241, 27 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-239-4
småkraftverkbiologiske utredningerbiologisk mangfoldreindrift