246 - Småkraftverk i Lussidalen, Leirfjord - Biologiske utredninger

2012
Leirfjord / Nordland

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Enerconsult AS v/Gisle Gislefoss Netland utført utredninger av biologisk mangfold langs Lussielva. Planområdet ble befart den 30. juli 2012. Det videre arbeidet er utført i henhold til NVE sin veileder for biologiske utredninger i forbindelse med småkraftutbygging. Utredningen er utført av MSc Bente Sved Skottvoll.

AutorBente Sved Skottvoll
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSkottvoll, B. S. 2012. Småkraftverk i Lussidalen, Leirfjord - Biologisk utredning. Ecofact rapport 246, 27 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-244-8
småkraftverkelvemuslinganadrom fiskbiologiske utredningerbiologisk mangfold