204 - Småkraftverk i Mølnelva, Misvær i Bodø kommune - Biologiske utredninger

2012
Bodø / Nordland

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Rognlia Kraftverk AS v/Espen Opli utført utredninger av biologisk mangfold langs Mølnelva. Planområdet ble befart den 30. august 2012. Det videre arbeidet er utført i henhold til NVE sin veileder for biologiske utredninger i forbindelse med småkraftutbygging. Utredningen er utført av BSc Bente Sved Skottvoll. Minikraft AS ved Ulf Hansen og Rognlia Kraftverk AS ved Espen Opli har bistått med tekniske data for det planlagte prosjektet, og disse skal ha takk for godt samarbeid.

AutorBente Sved Skottvoll
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSkottvoll, B. S. 2012. Småkraftverk i Mølnelva, Misvær i Bodø kommune - Biologisk utredning. Ecofact rapport 204, 30 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-202-8
småkraftverkgråor-heggeskogslåttemarkbiologiske utredningerbiologisk mangfold