138 - Stjernevatn kraftverk i Lerresfjordelva og Nástejohka - Alta

Stjernevatn kraftverk i Lerresfjordelva og Nástejohka - Alta

2011
Alta / Finnmark

Sammendrag

På oppdrag fra Finnmark Kraft AS har Ecofact utført en utredning av biologisk mangfold i Store Lerresfjorddalen og ved Stjernevatn (Nástejávri) i Alta kommune, Finnmark fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Utredningen er utført av Cand. Scient Geir Arnesen, mens Cand. Scient. Ingve Birkeland har kvalitetssikret arbeidet. MSc. Morten Asbjørnsen og Erik Solseth Roan har utført prøvefiske i Lerresfjordelva. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Lise Mette Heggheim og Edvard Einarsen som skal ha takk for et godt samarbeid. Tekniske data om prosjektet har blitt tilsendt oss fra Multiconsult AS ved Harald Andreas Simonsen som skal ha takk for tilgang til detaljert informasjon om tiltaket.

AutorGeir ArnesenMorten Asbjørnsen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G og Asbjørnsen M.: Stjernevatn kraftverk i Lerresfjordelva og Nástejohka - Alta – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 135. 36 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-136-6
småkraftverkbiologisk mangfoldbekkekløftsjøørret