59 - Storbuktelv kraftverk i Hasvik

Storbuktelv kraftverk i Hasvik

2010
Hasvik / Finnmark

Sammendrag

På oppdrag fra Finnmark Kraft AS har Ecofact AS utført en utredning av biologisk mangfold langs Storbuktelva i Hasvik kommune, Finnmark fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer den 17. september 2010. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Det ser ikke ut til å være noen tidligere utredninger som i noen særlig grad dekker influensområdet. Det samlede datatilfanget vurderes som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient Ingve Birkeland og Cand. Scient. Geir Arnesen, mens kvalitetssikrer har vært Kjersti Nilsen. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Edward Einarsen.

AutorIngve BirkelandGeir Arnesen
RefereanseBirkeland, I., Arnesen, G. 2010: Storbuktelv kraftverk i Hasvik - Biologiske utredninger. Ecofact rapport 59. 41 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-057-4
småkraftverkbiologisk mangfoldreindriftbiologiske utredninger