14 - Storelva kraftverk i Ibestad

Biologiske utredninger

2010
Ibestad / Troms

Sammendrag

På oppdrag fra Fjellkraft Ambiente AS har Ecofact AS utført en utredning av biologisk mangfold langs Storelva på Andørja i Ibestad kommune, Troms fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 28. juni 2009. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser og tidligere utredninger i området. Det samlede datatilfang vurderes som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient Geir Arnesen og MSc Kjersti Nilsen mens Cand. Scient. Ingve Birkeland har kvalitetssikret rapporten.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G og Nilsen, K. 2010: Storelva kraftverk i Ibestad – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 14. 23 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-013-0
småkraftverkbiologisk mangfoldbiologiske utredninger