371 - Straumsbotnelva kraftverk i Berg, Troms - Biologiske utredninger

Straumsbotnelva kraftverk i Berg, Troms Biologiske utredninger

2014
Berg / Troms

Sammendrag

På oppdrag fra Elvekraft AS gjorde Ecofact Nord AS i 2009 et dokumentasjonsarbeide for biologisk mangfold langs Straumsbotnelva i Berg kommune, Troms fylke i forbindelse med planer om kraftutbygging. I 2014 ble et kompletterende arbeide gjort på oppdrag fra Bekk og Strøm AS med tanke på å oppfylle kravene i NVE ́s gjeldende veileder for denne typen utredninger.

AutorGeir ArnesenIngve BirkelandGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G., Birkeland, I og Sommersel, G.-A. 2014: Straumsbotnelva kraftverk i Berg, Troms – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 371. 30 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-369-8
småkraftstrandengbiologisk mangfold