437 - Tatarsmelle langs Polmakelva/ Buolbmátjohka - Søk etter nye forekomster i 2014

Tatarsmelle langs Polmakelva/ Buolbmátjohka Søk etter nye forekomster i 2014

2014
Tana / Finnmark

Sammendrag

Tatarsmelle (Silene tatarica – CR) er en flerårig urt med dyp pælerot. Den er eksklusivt seksuelt reproduserende, og en voksen plante kan produsere flere tusen frø i løpet av en vekstsesong. Det er ikke rapportert levedyktig frøbank. I Norge vokser arten langs Polmakelva (Buolbmátjohka). Fram til 1970-tallet var forekomsten stor og individrik. Senere har forekomsten blitt meget sterkt redusert gjennom sauebeite og oppdyrking. Flere søk har vært gjennomført. Det er forventet at det totale individtallet skal svinge mye, og at delpopulasjoner kommer og går på grunn av flommer og ras. Eldre og store populasjoner regnes å være viktigst for rekruttering da de produserer mest blomster og frø. I 2009 ble det registrert 66 individer av arten på den største av lokalitetene, og kun en liten lokalitet i tillegg med kun få individer. Den største trusselen mot tatarsmelle er forventet å være moderne jordbruk og beite av sau og storfe. Det er beitedyrene som har påvirket populasjonene mest, noe som sannsynligvis skyldes at dyrene bruker området annerledes enn før etter omfattende etablering av maskinslåtter.

AutorGunn-Anne SommerselGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel, G. A. og Arnesen, G. 2014. Tatarsmelle langs Polmakelva (Buolbmátjohka) – søk etter nye forekomster i 2014. Ecofact rapport 437. 11 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-435-0
rødlistede arter