11 - Tolelva kraftverk i Berg

Biologiske utredninger

2010
Berg / Troms

Sammendrag

På oppdrag fra Elvekraft AS har Ecofact AS utført en utredning av biologisk mangfold langs Tolelva i Berg kommune, Troms fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 25. juni 2009 og 21. juni 2010. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser og tidligere utredninger i området. Det samlede datatilfang vurderes som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient Geir Arnesen, MSc Kjersti Wannebo Nilsen og Cand. Scient. Ingve Birkeland.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G., Nilsen, K. W., og Birkeland, I. 2010: Tolelva kraftverk i Berg (Troms) - Biologiske utredninger. Ecofact rapport 11.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-003-1
Småkraftverk