12 - Trolldalen kraftverk i Lødingen

Biologiske utredninger

2010
Lødingen / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Fjellkraft AS har Ecofact AS utført en utredning av biologisk mangfold langs Trolldalen og Husjordelva i Lødingen kommune, Nordland fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 6. juli 2009. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser og tidligere utredninger i området. Det samlede datatilfang vurderes som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient Geir Arnesen og MSc Kjersti Wannebo Nilsen, mens kvalitetssikringen er utført av Cand. Scient. Ingve Birkeland.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G., Nilsen, K. 2010: Trolldalen kraftverk i Lødingen – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 12. 22 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-011-6
småkraftverkbiologisk mangfoldbiologiske utredninger