2 - Tverrelva kraftverk i Berg

biologisk utredning

2010
Berg / Troms

Sammendrag

På oppdrag fra Elvekraft AS har Ecofact AS utført en utredning av biologisk mangfold langs Tverrelva i Berg kommune, Troms fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer den 24. juni 2009. I tillegg er data relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Det samlede datatilfang vurderes som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient Geir Arnesen og Cand. Scient. Ingve Birkeland.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G., Birkeland, I. 2010: Tverrelva kraftverk i Berg – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 2. 19 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-001-7
småkraftverkbiologisk mangfoldbiologiske utredninger