130 - Tverrfjordelva kraftverk i Loppa - Biologiske utredninger

Tverrfjordelva kraftverk i Loppa - Biologiske utredninger

2011
Loppa / Finnmark

Sammendrag

På oppdrag fra Finnmark Kraft AS har Ecofact utført en utredning av biologisk mangfold langs Tverrfjordelva i Loppa kommune, Finnmark fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Utredningen er utført av Cand. Scient Geir Arnesen. MSc Morten Asbjørnsen og MSc Helen Jewell har bidratt med fiskeundersøkelser, mens Cand. Scient. Ingve Birkeland har kvalitetssikret arbeidet. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Lise Mette Heggheim og Edvard Einarsen som skal ha takk for et godt samarbeid. Tekniske data om prosjektet har blitt tilsendt oss fra Multiconsult AS ved Harald Andreas Simonsen som skal ha takk for tilgang til detaljert informasjon om tiltaket.

AutorGeir ArnesenMorten Asbjørnsen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. og Asbjørnsen M.: Tverrfjordelva kraftverk i Loppa – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 130. 34 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-128-1
småkraftverkbiologisk mangfoldanadrom fiskbiologiske utredninger