537 - Undersøkelser av vegetasjon langs dreneringsvei for vann fra Gruve 7 til Foxdalen

2016
Svalbard / -1

Sammendrag

Ecofact Nord AS har på oppdrag for Store Norske Spitsbergen Grubekompani utført en enkel befaring av dreneringsveien for vannet som pumpes ut av Gruve 7 og renner fritt nedover vestsiden av Foxdalen. Befaringen ble gjennomført med tanke på vannets effekt på vegetasjon og utført av Adrian Pop. Geir Arnesen har imidlertid utført vurderinger av vannets influens og utført det skriftlige arbeidet.

AutorGeir ArnesenAdrian Pop
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. og Pop, A. 2016: Undersøkelser av vegetasjon langs dreneringsvei for vann fra Gruve 7 til Foxdalen, Svalbard. Ecofact rapport 537. 8 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-535-7
Arktisgruvedriftforurensingbiologisk mangfoldplanter