491 - Ungfiskundersøkelser i Årdalsvassdraget høsten 2015

2015
Hjelmeland / Rogaland

Sammendrag

Hensikten med ungfiskundersøkelsene er å overvåke bestandsutviklingen av ungfisk i vassdraget. Siden 2010 inngår 11 elfiskestasjoner i Storåna og Bjørg, mens tidligere undersøkelser kun inkluderte 6 stasjoner. I tillegg overvåkes tre stasjoner i Tusso. De siste årene er det også gjort fiskeundersøkelser på to stasjoner oppstrøms anadrom strekning i Storåna. Denne rapporten presenterer resultatene fra tetthetsundersøkelser av ungfisk i september og oktober 2015. Resultatene blir vurdert i forhold til tidligere undersøkelser.

AutorUlla Ledje
MedarbeiderRune Søyland, Ole Kristian Larsen, Roy Mangersnes
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseLedje, U. P. 2015. Ungfiskundersøkelser i Årdalsvassdraget høsten 2015. Ecofact-rapport 491
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-489-3
el-fiskefiskeundersøkelse