496 - Ungfiskundersøkelser i øvre del av Ålgårdselva 2015. Sokndal kommune, Rogaland

2016
Sokndal / Rogaland

Sammendrag

På oppdrag fra Dalane Kraft ved Richard W. Samslått er det gjennomført ungfiskregistreringer på utvalgte fiskestasjoner i øvre del av Myssa/Orrestadvassdraget. I nedre del kalles elva Ålgårdselva, og dette er ei av de 4 hovedgreinene til Soknavassdraget. Registreringene er en del av forundersøkelser før utbygging av Frøytlog kraftverk. Det er lite kunnskap om hvor mye laks og sjøørret som går opp i øvre del av vassdraget, og hva denne delen av vassdraget betyr for produksjon av fisk i elva. I forbindelse med konsekvensutredning for kraftutbyggingen ble det gjennomført ungfiskundersøkelser på 3 stasjoner i nedre del av tiltaksområdet i 2007 (Elnan, 2007). To av fiskestasjonene som ble undersøkt i 2007 ble undersøkt på nytt i 2015, i tillegg til 1 stasjon sør for Orrestadvatnet og 1 stasjon ved Ålgård. To tilløpsbekker nord for Orrestadvatnet ved Viga og Lunden ble dessuten undersøkt, for om mulig å påvise lakseunger.

AutorRune Søyland
Ansvarlig i EcofactRune Søyland
RefereanseSøyland, R. 2016. Ungfiskundersøkelser i øvre del av Ålgårdselva 2015. Sokndal kommune, Rogaland. Ecofact rapport 496
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-494-7
fiskeundersøkelseel-fiskevassdragreguleringlakssjøørret