44 - Utredning av 6 områder i forbindelse med ny byplan for Svolvær i Vågan kommune, Nordland fylke

Ny byplan Svolvær

2010
Vågan / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Vågan kommune har Ecofact AS i Tromsø utført en biologisk utredning av avgrensede områder i nærheten av Svolvær sentrum. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 6.-8.09 og 15.09. 2010. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser og tidligere utredninger i områdene. Det samlede datatilfang vurderes som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient. Ingve Birkeland, MSc Kjersti Nilsen, Cand. Scient. Gunn-Anne Sommersel og Franz Sortland. Kontaktpersoner for Vågan kommune har vært Soia Finoana Rahasindrainy, Grete Granli, Gunhild Solem Eidsvik og Eirik Marthinussen.

AutorKjersti NilsenIngve BirkelandGunn-Anne SommerselFranz Sortland
RefereanseNilsen, K., Birkeland, I., Sommersel, G.-A. og Sortland, F. 2010: Utredning av 6 områder i forbindelse med ny byplan i Svolvær, Vågan kommune i Nordland Fylke. Biologiske verdier. Ecofact rapport 44. 42 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-042-0
biologiske utredningerinfrastruktur