21 - Utvidelse av småbåthavn i Båsen, Åmøy

Virkninger på sjøfugl i Torsteinsvika

2010
Rennesøy / Rogaland

Sammendrag

På oppdrag fra Åmøy Næringspark har Ecofact AS gjennomført kartlegging av sjøfugl i Båsen og Torsteinsvika på Åmøy i Rennesøy kommune. Undersøkelsesområdet overlapper også delvis Stavanger kommune. Det har blitt utført omfattende feltundersøkelser som danner grunnlag for en analyse av arealbruk i Båsen og Torsteinsvika, med spesiell fokus på horndykker, gråstrupedykker og sjøorre. På bakgrunn av undersøkelsene og arealbruksanalyser har det blitt fremlagt forslag om et funksjonsområde for sjøfugl i Torsteinsvika.

AutorRoy Mangersnes
Ansvarlig i EcofactRoy Mangersnes
RefereanseMangersnes, R. 2010: Utvidelse av småbåthavn i Båsen, Åmøy. Virkninger for sjøfugl i Torsteinsvika. Ecofact rapport 21. 24 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-020-8
fuglmarintvilt