198 - Utvidelse av steindeponi ved Ørtfjellmoen i Rana - Biologiske utredninger med fokus på sopp, lav og moser

2012
Rana / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Norconsult AS (Rana Gruber) har Ecofact utført en biologisk mangfold kartlegging i forbindelse med en ytterligere utvidelse av massedeponiet ved Ørtfjellmoen i Rana kommune. I 2010 gjorde Ecofact en utredning av en planlagt utvidelse av deponiområdet. Arbeidet i 2011 er en kartlegging av nye arealer mot nord og på sørsiden av E6.

AutorGunnar Kristiansen
RefereanseKristiansen, G. 2012: Utvidelse av steindeponi Ørtfjellmoen i Rana – Biologiske utredninger med fokus på sopp, lav og moser. Ecofact rapport 198. 27 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-196-0
rødlistede arterbiologisk mangfoldvegetasjonsanalyserbiologiske utredningergruvedrift