482 - Vannuttak fra Storelva til settefiskanlegg i Dåfjord, Karlsøy kommune – biologiske utredninger

2015
Karlsøy / Troms

Sammendrag

Det foreligger planer om å etablere et settefiskanlegg på i det gamle fiskebruket ”Dåva” i Dåfjord, Karlsøy kommune. Dette anlegget baserer seg på resirkuleringsteknologi, noe som krever mindre vann enn gjennomstrømsteknologi som tidligere har vært mest anvendt. Vanntilførselen er planlagt å hentes i rør fra Storelva og langs havbunnen frem til anlegget. Denne rapporten sammenstiller eksisterende dokumentasjon angående biologisk mangfold. Feltregistrering og rapportering er basert på fremgangsmåte og metodikk beskrevet i ”Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1- 10 MW) – 3 reviderte utgave” NVE Veileder 3/2009.

AutorKristin Sommerseth Johansen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseJohansen, K.S. 2015. Vannuttak fra Storelva til settefiskanlegg i Dåfjord, Karlsøy kommune – biologiske utredninger. Ecofact rapport 482, 17 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-480-0
Settefiskvannuttakbiologisk mangfold