5 - Vasskruna kraftverk i Lødingen

2010
Lødingen / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Fjellkraft Ambiente AS har Ecofact AS utført en utredning av biologisk mangfold langs Vasskruna i Lødingen kommune, Nordland fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 19. oktober 2009 og 3. juni 2010. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser og tidligere utredninger i området. Det samlede datatilfang vurderes som svært godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient Geir Arnesen og MSc Kjersti Nilsen, og kvalitetssikret av Cand. Scient. Ingve Birkeland.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G og Nilsen K. W. 2010: Vasskruna kraftverk i Lødingen – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 5. 22 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-004-8
småkraftverkbiologisk mangfoldbiologiske utredninger