Arkeologi

Rennesøy
Ecofact har tilknyttet erfaren arkeolog og kan effektivt gjennomføre utredninger knyttet til tema kulturminner og kulturmiljø.
Det er ofte en fordel å kartlegge kulturhistoriske verdier og avdekke forholdet til arkeologi i plansområder på et tidlig stadium i prosessen. En tidlig kartlegging av kulturminner avdekker eventuelle konflikter med arkelogi og gir utbygger mulighet til å endre eller justere planene. Dette gjør prosessen mer effektiv, enklere og mer forutsigbar for utbygger, samtidig som kulturhistoriske verdier blir ivaretatt.

Vi kan også bistå i planprosessen videre og tre inn som et bindeledd mellom oppdragsgiver og kulturminnemyndighetene.

KONTAKT

Ole Kristian Larsen
Ole Kristian Larsen
Daglig leder
marinbiolog
Mobil:481 27 870

Sjekk våre referanser

Referanser
Kvithei boligområde
Kvithei utbyggingsselskap KS

Kvithei boligområde

Les mer
Helligvær vindkraftverk
Zephyr AS

Helligvær vindkraftverk

Les mer
Vikafjellet vannkraftverk
Statkraft Energi AS

Vikafjellet vannkraftverk

Les mer
Moldalsknuten vindkraftverk
Norsk Vind Energi AS

Moldalsknuten vindkraftverk

Les mer