Forskning og overvåking

Hubro
Kunnskapsgrunnlag er avgjørende i natur- og miljøforvaltning. Ecofact har derfor engasjert seg i flere forsknings- og overvåkningsprosjekt.
Gjennom disse er vi knyttet opp i samarbeid med Miljødirektoratet, Norsk Polarinstitutt, ulike FoU-miljøer, frivillige organisasjoner, kommuner og fylkesmenn. Forskningsresultater, og kanskje spesielt resultater fra overvåkning av natursystemer, er viktig når beslutninger skal tas i forbindelse med forvaltningstiltak rettet mot arter eller miljøer. Ecofact er ansvarlig for design og oppfølging av ulike overvåkningsprosjekter som har til hensikt å skaffe forvaltningen nødvendig informasjon for å treffe fornuftige beslutninger. 

Den senere tid har Ecofact vært sentral aktør i flere store, interessante forsknings- og overvåkningsprosjekter;
  • Habitatanlyse av hubro i samarbeid med UMB på Ås (satelitt, gps og GIS-analyse)
  • Metodeutvikling og klassifikasjon av vegetasjon på Jan Mayen for Olje- og Energidepartementet (satelittanalyse)
  • Mangeårig overvåkning av hubro på Høgjæren (feltovervåkning)
  • Kartlegging av tilstanden for lakseyngel i vassdrag i Rogaland med fokus på gyro for Veterinærinstituttet (el-fiske)
  • Mangeårig overvåkning av fem rødlistede og svært sjeldne varmekrevende karplanter på Svalbard (feltovervåkning)
  • Mangeårig overvåkning av Nord-Norges eneste kjente forekomst av orkidéen svartkurle (feltovervåkning)

KONTAKT

Bjarne Oddane
Bjarne Oddane
Konsulent
naturforvalter
Mobil:958 14 914

KONTAKT

Sjekk våre referanser

Referanser
Kvithei boligområde
Kvithei utbyggingsselskap KS

Kvithei boligområde

Les mer
Helligvær vindkraftverk
Zephyr AS

Helligvær vindkraftverk

Les mer
Vikafjellet vannkraftverk
Statkraft Energi AS

Vikafjellet vannkraftverk

Les mer
Moldalsknuten vindkraftverk
Norsk Vind Energi AS

Moldalsknuten vindkraftverk

Les mer