Forurensning

Dykking
Vi omgir oss daglig med miljøgifter og mange av disse finnes på steder vi mangler kontroll over. Dette ønsker vi å gjøre noe med!
Ecofact har de senere årene bygget opp en god kompetanse på kartlegging og overvåkning av forurensede miljøer. Vi har gjennomført en rekke undersøkelser i sjø, på land og i ferskvann. Vi har gjennomført undersøkelser i områder som spenner fra mindre småbåthavner til større havneområder, etter Miljødirektoratets veiledere (TA 2802 og TA 2229). Vi har også erfaring med flere oppdrag på forurenset grunn (TA-2553). I ferskvann har Ecofact personell med nærmere 30 års erfaring på resipientundersøkelser.

Vi benytter akkreditert laboratorium til analysene.

KONTAKT

Sina Thu Randulff
Sina Thu Randulff
Konsulent
miljøtoksikolog
Mobil:950 37 773

Sjekk våre referanser

Referanser
Kvithei boligområde
Kvithei utbyggingsselskap KS

Kvithei boligområde

Les mer
Helligvær vindkraftverk
Zephyr AS

Helligvær vindkraftverk

Les mer
Vikafjellet vannkraftverk
Statkraft Energi AS

Vikafjellet vannkraftverk

Les mer
Moldalsknuten vindkraftverk
Norsk Vind Energi AS

Moldalsknuten vindkraftverk

Les mer