Konsekvensutredning

Titania
Med miljø i fokus kan vi sikre god konsekvensutredning av fremtidsrettede planer.
Derfor er det mange som har sett verdien av den kompetansen som Ecofact kan tilby, og benytter seg av våre tjenester tidlig i prosessen. Dette gjelder alle typer arealplaner fra små reguleringer til større kommune- og fylkesplaner. Vi bidrar gjerne så tidlig som mulig i prosessen, da det er viktig å få problemstillingene på bordet fra starten av. På den måten kan prosjektene justeres og vi kan sikre en god prosess og en bærekraftig forvalting av en av våre viktigste ressurser - areal. I dag har konsekvensutredning blitt en dynamisk prosess der det er et mål å sikre natur- og samfunnsverdier mot unødig skade i forbindelse med ulike plansaker. Avbøtende- og kompenserende tiltak, samt tekniske tilpasninger er viktige element i en konsekvensutredning fra Ecofact.

I samarbeid med andre har Ecofact erfaring som forslagsstiller i forbindelse med reguleringsplan med konsekvensutredning, og har ledet hele prosessen frem til endelig vedtak. Vi vil da lede prosessen i fra oppstartsmøte, via planprogram og konsekvensutredning, til innlevering av planforslaget og vedtak.

Ecofact tilbyr også rådgiving i arealplansaker innen alle våre fagtema, på alle nivåer. Kunnskap legger grunnlaget for de riktige beslutningene.
 

KONTAKT

Toralf Tysse
Toralf Tysse
Konsulent
biolog
Mobil:907 47 052

KONTAKT

Roy Mangersnes
Roy Mangersnes
Administrasjon
økolog
Mobil:911 34 022

Sjekk våre referanser

Referanser