Natur­kartlegging

Blåveis
Naturkartlegging har fra starten av vært en sentral del av virksomheten til Ecofact.
Ecofact har over tid blitt en svært sentral aktør når det gjennomføres naturkartlegging. Vi har gjennom ulike rammeavtaler og tildelinger deltatt på videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget for norsk natur. I tillegg til naturkartlegging etter den Håndbok-13, har vi også vært med å teste ut og å videreutvikle arbeidet med et Naturtyper i Norge (NiN). De senere år har Ecofact vært Norges største leverandør av naturkartlegging etter NiN, både gjennom rammeavtaler og direkte tildelinger fra Miljødirektoratet. Gjennom dette arbeidet har vi fått svært god innsikt i de ulike problemstillingene knyttet til naturkartlegging i Norge, og fått være med å forme den metodikken som benyttes.

I tillegg til tradisjonell naturkartlegging og NiN-kartlegging har Ecofact også erfaring med kartlegging av marine naturtyper på et detaljert nivå, samt arbeid med viltkartlegging etter ulike takseringsmetoder.

I forbindelse med implementering av Naturmangfoldloven ble det behov for en oppdatering av kunnskap om prioriterte arter. I den forbindelse var Ecofact med og utforme handlingsplaner, og å kvalitetssikre disse i felt.

Ecofact har også erfaring med arbeid knyttet til Emerald Network og arter på Bern-konvesjonens liste, gjennom arbeid for Miljødirektoratet.

KONTAKT

KONTAKT

Solbjørg Engen Torvik
Solbjørg Engen Torvik
Konsulent
biolog, botaniker
Mobil:900 26 678
test

Sjekk våre referanser

Referanser