Skjøtsel og forvaltning

Lyngbrenning
I Ecofact er vi opptatt av praktisk miljøforvaltning, og har derfor alltid jobbet med prosjekter som munner ut i tiltak. 
Som prosjektledere for mangeårige kulturlandskapsprosjekter har vi bred erfaring med spesielle miljøtiltak i landbruket, spesielt rettet mot skjøtsel av kulturlandskap. Ved å kombinere god forståelse for prosessene i naturen og i landbruket har vi et spesielt godt grunnlag for å produsere gjennomførbare skjøtselsplaner og forvaltningsplaner. Våre ansatte har svært god kunnskap om skjøtsel av kulturlandskap for å fremme biologisk mangfold, tilpasset statlige støtteordninger. Vi har erfaring med å jobbe direkte med grunneierer og rettighetshavere, men i enda større grad via rammeavtaler og flerårige prosjekt for fylkesmenn, kommuner og vernområdeforvaltingen.

Vi har gjennomført flere studieturer og kurs i praktisk gjennomføring av skjøtsel. Vi kjenner de statlige støtteordningene godt og kan også hjelpe grunneiere med søknadprosessen og overordnet plan.

Det har alltid vært et mål for Ecofact at det som produseres av planer skal settes ut i liv, og ikke bare bli nok et stykke papir. Derfor har vi også i mange tilfeller hatt som oppgave å følge opp tiltakene i samarbeid med kommune, stat og grunneier.

KONTAKT

Rune Søyland
Rune Søyland
Konsulent
naturforvalter
Mobil:975 42 671

KONTAKT

Sjekk våre referanser

Referanser
Kvithei boligområde
Kvithei utbyggingsselskap KS

Kvithei boligområde

Les mer
Helligvær vindkraftverk
Zephyr AS

Helligvær vindkraftverk

Les mer
Vikafjellet vannkraftverk
Statkraft Energi AS

Vikafjellet vannkraftverk

Les mer
Moldalsknuten vindkraftverk
Norsk Vind Energi AS

Moldalsknuten vindkraftverk

Les mer