Natur- og miljøtjenester i hele landet

Rød skogfrue

Ecofact

Ecofact ligger i Sandnes og server kunder i hele Norge. Vi har lang erfaring med store utredninger og kartlegginger, samt spesialkompetanse på de fleste tema innen biologi, samt  forurensing, overvannshåndtering, arkeologi og landskap.

Naturkartlegging

/s/defaultweb/gfx/ecofact_world.svg
Kartlegging av naturmangfold er en sentral del av virksomheten til Ecofact.

Konsekvensutredning

/s/defaultweb/gfx/ecofact_world.svg
Med miljø i fokus kan vi sikre god arealutnyttelse og fremtidsrettede planer.

Arkeologi

/s/defaultweb/gfx/ecofact_world.svg
Ecofact kan effektivt gjennomføre utredninger knyttet til tema kulturminner og kulturmiljø.

Marinbiologi

/s/defaultweb/gfx/ecofact_world.svg
Det marine miljøet er en svært viktig del av naturen vår, som ofte skjuler en rekke hemmeligheter.

Naturkartlegging

/s/defaultweb/gfx/ecofact_world.svg
Kartlegging av naturmangfold er en sentral del av virksomheten til Ecofact.

Konsekvensutredning

/s/defaultweb/gfx/ecofact_world.svg
Med miljø i fokus kan vi sikre god arealutnyttelse og fremtidsrettede planer.

Arkeologi

/s/defaultweb/gfx/ecofact_world.svg
Ecofact kan effektivt gjennomføre utredninger knyttet til tema kulturminner og kulturmiljø.

Marinbiologi

/s/defaultweb/gfx/ecofact_world.svg
Det marine miljøet er en svært viktig del av naturen vår, som ofte skjuler en rekke hemmeligheter.

Aktuelle saker

Stor naturkartlegging etter NIN
Nok en gang har Ecofact blitt tildelt store kontrakter fra Miljødirektoratet med naturkartlegging etter NiN metodikk.  
 
Den store plastjakten
I første halvdel av april arbeidet Ecofact Sørvest, i samarbeid med Ryfylke Friluftsråd, med kartlegging og opprydding av marint søppel. Oppdraget omfattet verneområder for sjøfugl i Ryfylkebassenget og etter planen skulle vi innom 17 naturreservat og 3 dyrefredningsområder.  
 
Østers til glede og besvær
Ecofact skal kartlegge den rødlistede flatøstersen og fremmedearten stillehavsøsters i Hafrsfjord  
 
Grunnkurs i fuglekjenneskap!
Vil du lære mer om våre fantastiske fugler? Ecofact arrangerer kurs i fuglekunnskap  
 

Sjekk våre referanser

Referanser
Kvithei boligområde
Kvithei utbyggingsselskap KS

Kvithei boligområde

Les mer
Helligvær vindkraftverk
Zephyr AS

Helligvær vindkraftverk

Les mer
Vikafjellet vannkraftverk
Statkraft Energi AS

Vikafjellet vannkraftverk

Les mer
Moldalsknuten vindkraftverk
Norsk Vind Energi AS

Moldalsknuten vindkraftverk

Les mer