Miljøtjenester i hele landet

Svalbard

Ecofact Nord

Ecofact Nord er lokalisert til Tromsø og er et sterkt fagmiljø innen vegetasjonsøkologi, ferskvannsøkologi, kulturlandskap og spesielt arktisk botanikk, med erfaring fra store kartleggingsoppdrag og utredninger. Våre kunder er lokalisert i hele Nord-Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen.
Rød skogfrue

Ecofact Sørvest

Ecofact Sørvest ligger i Sandnes og server kunder i hele Sør-Norge. Vi har lang erfaring med store utredninger og kartlegginger, samt spesialkompetanse på de fleste tema innen biologi, samt  forurensing, overvannshåndtering, arkeologi og landskap.

Naturkartlegging

/s/defaultweb/gfx/ecofact_world.svg
Kartlegging av naturmangfold er en sentral del av virksomheten til Ecofact.

Arkeologi

/s/defaultweb/gfx/ecofact_world.svg
Ecofact kan effektivt gjennomføre utredninger knyttet til tema kulturminner og kulturmiljø.

Utredninger

/s/defaultweb/gfx/ecofact_world.svg
Med miljø i fokus kan vi sikre god arealutnyttelse og fremtidsrettede planer.

Marinbiologi

/s/defaultweb/gfx/ecofact_world.svg
Det marine miljøet er en svært viktig del av naturen vår, som ofte skjuler en rekke hemmeligheter.

Naturkartlegging

/s/defaultweb/gfx/ecofact_world.svg
Kartlegging av naturmangfold er en sentral del av virksomheten til Ecofact.

Utredninger

/s/defaultweb/gfx/ecofact_world.svg
Med miljø i fokus kan vi sikre god arealutnyttelse og fremtidsrettede planer.

Arkeologi

/s/defaultweb/gfx/ecofact_world.svg
Ecofact kan effektivt gjennomføre utredninger knyttet til tema kulturminner og kulturmiljø.

Marinbiologi

/s/defaultweb/gfx/ecofact_world.svg
Det marine miljøet er en svært viktig del av naturen vår, som ofte skjuler en rekke hemmeligheter.

Naturkartlegging

/s/defaultweb/gfx/ecofact_world.svg
Kartlegging av naturmangfold er en sentral del av virksomheten til Ecofact.

Utredninger

/s/defaultweb/gfx/ecofact_world.svg
Med miljø i fokus kan vi sikre god arealutnyttelse og fremtidsrettede planer.

Arkeologi

/s/defaultweb/gfx/ecofact_world.svg
Ecofact kan effektivt gjennomføre utredninger knyttet til tema kulturminner og kulturmiljø.

Marinbiologi

/s/defaultweb/gfx/ecofact_world.svg
Det marine miljøet er en svært viktig del av naturen vår, som ofte skjuler en rekke hemmeligheter.

Aktuelle saker

Grunnkurs i fuglekjenneskap!
Vil du lære mer om våre fantastiske fugler? Ecofact arrangerer kurs i fuglekunnskap  
 
Basiskartlegging etter NiN
Ecofact gjennomfører et omfattende kartleggingsarbeid  
 
Tiltaksplan for Storåna
Ecofact er godt i gang med tilstandskartlegging og tiltaksplan for Storåna i Sandnes  
 
Populasjonsovervåkning av laks i Årdal
El-fiske etter laksesmolt blir gjennomført i Årdal, Hjelmeland i disse dager.  
 

Sjekk våre referanser

Kvithei boligområde
Kvithei utbyggingsselskap KS

Kvithei boligområde

Les mer
Helligvær vindkraftverk
Zephyr AS

Helligvær vindkraftverk

Les mer
Vikafjellet vannkraftverk
Statkraft Energi AS

Vikafjellet vannkraftverk

Les mer
Moldalsknuten vindkraftverk
Norsk Vind Energi AS

Moldalsknuten vindkraftverk

Les mer
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø