Rapporter

 • 650 - Kartlegging av stillehavsøsters (Crassostrea gigas) i Hafrsfjord og på Sandøy (2018)

  Rogaland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-648-4
 • 593 - Kartlegging av Storslåtta ved Dalstua i Kvænangsbotn – inkludert forslag til skjøtselsplan (2019)

  Kvænangen / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN: 978-82-8262-591-3
 • 592 - Kartlegging av gamle slåttemarker i Tanafjorden – inkludert forslag til skjøtselsplaner (2018)

  Tana / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-590-6
 • 552 - Reguleringsplan Myre, del av gnr 65 bnr 79 Øksnes kommune - Fagrapport naturmangfold (2018)

  Øksnes / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-550-0
 • 551 - Reguleringsplan Storslett bru, Nordreisa kommune - Fagrapport naturmangfold (2018)

  Nordreisa / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-549-4
 • 550 - Basiskartlegging i utvalgte verneområder i Troms og Finnmark (2018)

  -1
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-548-7
 • 549 - Kartlegging av kraftlinjetrasé i Drevjedalen (2018)

  Vefsn, Leirfjord / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-547-0
 • 548 - Kartlegging av kraftlinjetrasé Leirosen - Meisfjord (Leirfjord kommune)  (2017)

  Leirfjord / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-546-3
 • 547 - Kartlegging av habitatforhold for ørret i Ellenelva, Pasvik vannområde (2017)

  Sør-Varanger / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-545-6
 • 545 - Kartlegging av naturskog i Rago nasjonalpark (2017)

  Sørfold / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-543-2
 • 544 - Sårbarhetsanalyse i Junkerdal nasjonalpark (2017)

  Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-542-5
 • 543 - Eiendomsutvikling Storelva revidert mars 2017. Kartlegging av verdier for naturmangfold (2017)

  Tromsø / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-541-8
 • 542 - Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset i Rana kommune, Nordland fylke. Oppdatering skjøtselsplan 2017 (2017)

  Rana / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-540-1
 • 537 - Undersøkelser av vegetasjon langs dreneringsvei for vann fra Gruve 7 til Foxdalen (2016)

  Svalbard / -1
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-535-7
 • 536 - Fremmede karplantearter i Longyearbyenområdet (2016)

  Svalbard / -1
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-534-0
 • 535 - Faguttalelser vedrørende vilkårsrevisjon Kvænangen Kraftverk (2016)

  Nordreisa / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-533-3
 • 534 - Kraftutbygging i Smalakelva, Balsfjord kommune, biologiske utredninger (2016)

  Balsfjord / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-532-6
 • 533 - Utredning av konsekvenser for naturmangfold ved detaljregulering av Austertana havn (2016)

  Tana / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-531-9
 • 532 - Småkraftverk Øvre Russvikvatnet, Tysfjord kommune (2016)

  Tysfjord / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-530-2
 • 530 - Ny bru over Julelva ved Leirpollskogen i Austertana, Tana kommune (2016)

  Tana / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-528-9
 • 528 - Ny E8 mellom Laukslett og Sørbotn i Ramfjord, Tromsø kommune (2016)

  Tromsø / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-526-5
 • 511 - Sårbarhetsanalyse i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, øst for Blakkådalen (2016)

  Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-509-8
 • 505 - Åsedalen Boligpark. Temarapport naturmiljø (2016)

  Sandnes / Rogaland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-503-6
 • 504 - Overføring av Langavatnet, Vik kommune – virkninger for miljø og naturressurser (2016)

  Vik / Sogn og Fjordane
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-502-9
 • 502 - Kartlegging av naturtyper i Lyngen kommune, Troms fylke.  (2016)

  Lyngen / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-500-5
 • 499 - Evaluering av Lysefjordordningen i Regionalt Miljøprogram, Forsand kommune, Rogaland (2016)

  Forsand / Rogaland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-497-8
 • 497 - Alternative nettilknytninger av Dalsbotnfjellet vindkraftverk. Konsekvenser for landskap, kulturminner, friluftsliv, naturmangfold og landbruk (2016)

  Gulen / Sogn og Fjordane
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-495-4
 • 496 - Ungfiskundersøkelser i øvre del av Ålgårdselva 2015. Sokndal kommune, Rogaland (2016)

  Sokndal / Rogaland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-494-7
 • 495 - Kartlegging av jord med mulig forekomst av fremmede frø i Barentsburg (2016)

  Svalbard / -1
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-493-0
 • 494 - Rekartlegging av naturtyper i skog i Aust-Agder 2015 (2016)

  Aust-Agder
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-492-3
 • 491 - Ungfiskundersøkelser i Årdalsvassdraget høsten 2015 (2015)

  Hjelmeland / Rogaland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-489-3
 • 490 - Skjøtselsplan for friluftsområdet på Langøy, Stavanger kommune, Rogaland (2015)

  Stavanger / Rogaland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-488-6
 • 488 - Søndre Frøylandsvatnet landskapsverneområde med dyrelivsfredning - konsekvenser for naturmiljø (2015)

  Time / Rogaland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-486-2
 • 482 - Vannuttak fra Storelva til settefiskanlegg i Dåfjord, Karlsøy kommune – biologiske utredninger (2015)

  Karlsøy / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-480-0
 • 481 - Utnyttelse av vannressurser i Nuvsvåg, Loppa kommune – biologiske utredninger (2015)

  Loppa / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-479-4
 • 480 - Ballesvika – naturtyper og sårbarhet Basiskartlegging i Teistevika landskapsvernområde, Torsken kommune i Troms (2015)

  Torsken / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-478-7
 • 479 - Utvidelse av søppeldeponi i Skibotn, Storfjord kommune Konsekvenser for naturmangfold (2015)

  Storfjord / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-477-0
 • 478 - Tromsø skistadion - Konsekvens for naturmangfold (2015)

  Tromsø / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-476-3
 • 476 - Kraftutbygging i Paraselva, Storfjord kommune - Biologiske utredninger (2015)

  Storfjord / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-474-9
 • 474 - Rovvejohka kraftverk i Skibotndalen, Troms fylke (2015)

  Storfjord / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-472-5
 • 466 - Motorcrossbane og gang/sykkelvei ved Forsølveien (Fuglenesdalen) i Hammerfest. KU for reindriftsnæringen (2015)

  Hammerfest / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-464-0
 • 457 - Reguleringsplan Koppangen, Lyngen kommune. Konsekvensutredning naturmangfold (2015)

  Lyngen / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-455-8
 • 452 - Sårbarhetsanalyse og naturtypekartlegging i Rago nasjonalpark (2015)

  Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-450-3
 • 447 - Hengegras i Alta-Kautokeinoelva. Status per 2013 (2015)

  Kautokeino / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-445-9
 • 446 - Kveinhavre langs Vestre Jakobselv. Søk etter nye forekomster i 2013 (2015)

  Vadsø / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-444-2
 • 445 - Finnstjerneblom i Vadsø. Søk etter nye forekomster i 2013 (2015)

  Vadsø / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-443-5
 • 442 - Altaihaukeskjegg i Varangerhalvøya nasjonalpark, Båtsfjord kommune. Søk etter nye forekomster i 2014 (2015)

  Båtsfjord / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-436-7
 • 441 - Russearve i Sør-Varanger, Nesseby og Tana. Søk etter nye forekomster i 2014 (2015)

  Sør-Varanger, Nesseby, Tana / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-436-7
 • 438 - Kvitsjøsalturt i Porsanger kommune. Søk etter nye forekomster i 2014 (2015)

  Porsanger / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-436-7
 • 437 - Tatarsmelle langs Polmakelva/ Buolbmátjohka - Søk etter nye forekomster i 2014 (2014)

  Tana / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-435-0
 • 434 - Ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya - KU for naturressurser (2015)

  Tromsø / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-432-9
 • 433 - Kommunedelplan Tromsø: Ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Konsekvensutredning naturmangfold (2015)

  Tromsø / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-431-2
 • 431 - Kartlegging av verdifulle naturtypar i Klepp kommune, Rogaland 2014 (2014)

  Klepp / Rogaland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-343-8
 • 430 - Kraftutbygging i Stordalselva i Storfjord – KU for vegetasjon og fauna (2015)

  Storfjord / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-428-2
 • 428 - Bevaringsmål for skredmjelt (EN) og norsk malurt (VU) ved Ritland i Hjelmeland - Rogaland fylke (2015)

  -1
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-426-8
 • 422 - Nitelva, Skedsmo – Status for naturmangfold (2015)

  -1
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-420-6
 • 415 - Spesialovervåkning av varmekrevende karplanter i Colesdalen - Svalbard Status etter fem år med registreringer (2014)

  Svalbard / -1
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-413-8
 • 414 - Skjøtselsplan for Alapmosætra, Målselv kommune, Troms fylke (2013)

  Målselv / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-412-1
 • 412 - Nytt kryss E6/Rv 80 ved Fauske - Konsekvenser for naturmangfold (2014)

  Fauske / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-410-7
 • 411 - Konsekvensutredning for naturmangfold i forbindelse med ny skytebane i Tromsø Tilleggsutredning for Kjoselvdalen, Tønsvika (2015)

  Tromsø / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-409-1
 • 404 - Naturfaglig kartlegging med fokus på sopp ved Lullefjellet naturreservat, Storfjord kommune (2014)

  Storfjord / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-402-2
 • 403 - Kommunedelplan Tromsø: Ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya - Kartlegging og verdisetting av naturmangfold (2014)

  Tromsø / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-401-5
 • 402 - Ecofact rapport 402 Emerald Network Fase II - Evaluering av dekning for utvalgte karplanter (2014)

  -1
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-400-8
 • 400 - Fredet furuskog i Stabbursdalen, Porsanger kommune

  Porsanger / Finnmark
  ISSN:ISSN 1891-5450
  ISBN:978-82-8262-398-8
 • 396 - Rana gruber utvider massedeponi ved Almhaugen , Rana kommune - Konsekvenser for biologisk mangfold (2014)

  Rana / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-394-0
 • 387 - Undersøkelse av naturmangfold i forbindelse med utplanting av lutzgran. To områder i Hadsel og Sortland kommuner (2014)

  Hadsel og Sortland / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-385-8
 • 382 - Emerald Network Fase II - Evaluering av noen spesielle naturtyper i fjæresone, skogsmark og karst (2014)

  -1
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-344-5
 • 375 - Undersøkelse av naturmangfold i Monsbakken, mellom Hjemmeluft og Alta sentrum, Alta kommune (2014)

  Alta / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-373-5
 • 373 - Middagselva kraftverk i Sørreisa kommune. Tilleggsundersøkelse fisk (2014)

  Sørreisa / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-371-1
 • 371 - Straumsbotnelva kraftverk i Berg, Troms - Biologiske utredninger (2014)

  Berg / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-369-8
 • 362 - Skjøtselsplan for Kirkehavn (2013)

  Flekkefjord / Vest-Agder
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-360-5
 • 351 - Naturverdier i Navitdalen og Kvænangsbotn landskapsvernområder. Kartleggingsstatus, lokal kunnskap og prioriteringer framover (2014)

  Kvænangen / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-349-0
 • 349 - Kartlegging av naturtyper, Harstad kommune, Troms fylke (2014)

  Harstad / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-347-6
 • 348 - Kartlegging av naturtyper - Tromsø kommune, Troms fylke (2014)

  Tromsø / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-346-9
 • 347 - E8 ved Ramfjord, østre alternativ – naturverdier og avbøtende tiltak (2014)

  Tromsø / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-345-2
 • 346 - Emerald Network Fase II Evaluering av om foreslåtte Emerald-områder gir tilstrekkelig beskyttelse for utvalgte nordlige karplanter (2014)

  -1
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-344-5
 • 343 - Sårbarhetsanalyse og naturtypekartlegging i Láhko nasjonalpark (2014)

  Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-341-4
 • 341 - Lakselva småkraftverk i Aursfjord, Balsfjord kommune - Biologiske utredninger (2014)

  Balsfjord / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-339-1
 • 338 - Kartlegging av verdifulle naturtyper i Vest-Agder 2013 (2013)

  Marnadal, Songdalen, Åseral / Vest-Agder
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-336-0
 • 336 - Kartlegging av naturtyper Storfjord kommune, Troms fylke (2014)

  Storfjord / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-334-6
 • 333 - Kartlegging av kalkskog på Nøklan i Skorpa-Nøklan landskapsvernområde med plantelivsfredning. Kvænangen kommune, Troms fylke (2014)

  Kvænangen / -1
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-331-5
 • 322 - Spesialovervåkning av varmekrevende karplanter i Colesdalen - Svalbard. Årsrapport for 2013 (2013)

  Svalbard / -1
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-320-9
 • 320 - Kraftutbygging i Skjerelva på Vannøya, Karlsøy kommune - Biologiske utredninger (2014)

  Karlsøy / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-318-6
 • 310 - Kraftutbygging i Dagslåttelva, Brønnøy kommune - Biologiske utredninger (2013)

  Brønnøy / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-308-7
 • 307 - Kraftutbygging i Storkjelforsen Biologiske utredninger (2013)

  Saltdal / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-305-6
 • 303 - Kommunal forvaltningsplan for grågås (2013)

  Porsanger / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-300-1
 • 300 - Isrenna studentby, Tromsø. Konsekvensutredning naturmangfold, nærmiljø og friluftsliv (2014)

  Tromsø / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-298-1
 • 299 - Skjøtselsplan for slåttemark på Bugøynes kirkegård - Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke (2013)

  Sør-Varanger / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-297-4
 • 298 - Skjøtselsplan for Smalfjordsletta, slåttemark - Tana kommune, Finnmark fylke (2013)

  Tana / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-296-7
 • 297 - Skjøtselsplan for Stabbursneset, slåttemark - Porsanger kommune, Finnmark fylke (2013)

  Porsanger / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-295-0
 • 296 - Skjøtselsplan for Båtneset, slåttemark Porsanger kommune, Finnmark fylke (2013)

  Porsanger / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-294-3
 • 295 - Skjøtselsplan for Martinneset, slåttemark - Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke (2013)

  Sør-Varanger / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-293-6
 • 294 - Skjøtselsplan for Niitonjarga, slåttemark - Karasjok kommune, Finnmark fylke (2013)

  Karasjok / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-292-9
 • 293 - Skjøtselsplan for Tappeluft, øst i bukta, slåttemark - Alta kommune, Finnmark fylke (2013)

  Alta / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-291-2
 • 292 - Skjøtselsplan for Vardøhus, slåttemark, Vardø kommune, Finnmark fylke (2013)

  Vardø / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-203-5
 • 291 - Botaniske undersøkelser langs to alternative traseer for rv 91 på Breivikeidet (2013)

  Tromsø / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-289-9
 • 290 - Kartlegging av naturtyper i Tromsdalen og på Fløya, Tromsø kommune, Troms fylke (2013)

  Tromsø / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-288-2
 • 289 - Sårbarhetsvurderinger for vegetasjon ved ilandstigningssteder, Vest-Spitsbergen, Svalbard (2013)

  Svalbard / -1
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-287-5
 • 286 - Reguleringsplan ”Fossen vest” i Vadsø - KU for naturmangfold (2013)

  Vadsø / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-284-4
 • 285 - Hytteutbygging på Selnes i Lurøy kommune - Kartlegging av naturtyper og flora (2013)

  Lurøy / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-283-7
 • 281 - Kartlegging av naturtyper i Folkeparken m/ Telegrafbukta, Tromsø kommune, Troms fylke (2013)

  Tromsø / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-279-0
 • 280 - Nydyrking ved Rostad gård, Målselv kommune Biologiske utredninger (2013)

  Målselv / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-278-3
 • 279 - Småkraftverk i Gjerdelva, Lyngen kommune. Tilleggsundersøkelse av moser, lav og naturtyper (2013)

  Lyngen / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-277-6
 • 265 - KU Reindrift - Ny skytebane i Tromsø kommune (2013)

  Tromsø / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-263-9
 • 261 - Truede karplanter i Reisaelva og Alta- Kautokeinoelvas dalfører (2013)

  Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-259-2
 • 256 - Kartlegging av naturtyper, Porsanger kommune, Finnmark fylke (2012)

  Porsanger / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-254-7
 • 255 - Konsekvensutredning for vegetasjon, flora og naturtyper Vindpark på Gimsøya i Lofoten (2013)

  Vågan / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-253-0
 • 253 - Vurdering av problemstillinger ved revisjon av DN-håndbok 13 og NiN versjon 1. Erfaringer fra Troms 2012 (2013)

  Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-251-6
 • 249 - Kraftutbygging i Sørdalselva, Rødøy - Biologiske utredninger

  Rødøy / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-247-9
 • 246 - Småkraftverk i Lussidalen, Leirfjord - Biologiske utredninger (2012)

  Leirfjord / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-244-8
 • 242 - Kraftutbygging i Austerdalselva innerst i Tysfjorden - Biologiske utredninger (2012)

  Tysfjord / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-240-0
 • 241 - Småkraftverk i Lillebukt, Alta - Biologiske utredninger (2012)

  Alta / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-239-4
 • 240 - Naturtypekartlegging av skogslått i Skárfvággi / Skardalen - Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune (2012)

  Kåfjord/Gaivuona / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-238-7
 • 239 - Skjøtselplan for Skardalen 05, slåttemark. Kåfjord kommune, Troms fylke (2012)

  Kåfjord/Gaivuona / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-237-0
 • 238 - Skjøtselplan for Skardalen 04, slåttemark. Kåfjord kommune, Troms fylke (2012)

  Kåfjord/Gaivuona / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-236-3
 • 237 - Skjøtselplan for Skardalen 03, slåttemark. Kåfjord kommune, Troms fylke (2012)

  Kåfjord/Gaivuona / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-235-6
 • 236 - Skjøtselplan for Skardalen 02, slåttemark. Kåfjord kommune, Troms fylke (2012)

  Kåfjord/Gaivuona / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-234-9
 • 235 - Skjøtselplan for Skardalen 01, slåttemark. Kåfjord kommune, Troms fylke (2012)

  Kåfjord/Gaivuona / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-233-2
 • 234 - Skjøtselplan for Nøkkeleidet, slåttemark. Kvænangen kommune, Troms fylke (2012)

  Kvænangen / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-232-5
 • 233 - Skjøtselsplan for Litlebakken, slåttemark. Kvænangen kommune, Troms fylke (2012)

  Kvænangen / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-231-8
 • 231 - Kraftutbygging i Vassdalsvik, Meløy kommune - Biologiske utredninger (2012)

  Meløy / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-229-5
 • 227 - Kraftutbygging i øvre del av Velsvågelva, Leirfjord - Biologiske utredninger (2012)

  Leirfjord / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-225-7
 • 222 - Kraftutbygging i nedre del av Velsvågelva, Leirfjord - Biologiske utredninger (2012)

  Leirfjord / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-220-2
 • 220 - Kraftutbygging i Forselva, Leirfjord - Biologiske utredninger (2012)

  Leirfjord / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-218-9
 • 215 - Skjøtselsplan Øksendal (2012)

  Sirdal / Vest-Agder
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-213-4
 • 214 - Kraftutbygging i Innerelva, Storfjord og Kåfjord kommuner - Biologiske utredninger (2015)

  Storfjord og Kåfjord / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-212-7
 • 213 - Kraftutbygging i Tiurelva, Tromsø kommune - Biologiske utredninger (2012)

  Tromsø / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-211-0
 • 207 - Småkraftverk i Austdalselva, Meløy kommune - Biologiske utredninger (2012)

  Meløy / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-205-9
 • 206 - Miljøfaglig vurdering i forbindelse med etablering av sykkelsti mellom Lønsdal og Kjemåga i Saltdal kommune - Miljøfaglige utredninger (2012)

  Saltdal / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-204-2
 • 205 - Kraftutbygging i øvre deler av Salvasskardelva, Bardu - Biologiske utredninger (2012)

  Bardu / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-203-5
 • 204 - Småkraftverk i Mølnelva, Misvær i Bodø kommune - Biologiske utredninger (2012)

  Bodø / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-202-8
 • 198 - Utvidelse av steindeponi ved Ørtfjellmoen i Rana - Biologiske utredninger med fokus på sopp, lav og moser (2012)

  Rana / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-196-0
 • 197 - Fiskeundersøkelse i Badjananjohka (2012)

  Gaivuona/Kåfjord / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-195-3
 • 196 - Tre alternative plasseringer av ny skytebane i Tromsø kommune. Utredninger av biologisk mangfold og vurdering av kvartærgeologiske verdier (2012)

  Tromsø / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-194-6
 • 193 - Kraftutbygging i Hjemtverrelva, Rotsunddal i Nordreisa - Biologiske utredninger (2012)

  Nordreisa / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-191-5
 • 186 - Kraftutbygging i Mørkbekken, Hemnes - Biologiske utredninger (2012)

  Hemnes / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-184-7
 • 178 - Naturtypekartlegging i Navitdalen og Kvænangsbotn landskapsvernområder (2012)

  Kvænangen / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-176-2
 • 177 - Kartlegging av svartkurle (Nigritella nigra) i Nordreisa og Balsfjord (2012)

  Balsfjord, Nordreisa / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-175-5
 • 173 - Naturtypekartlegging i Vesterålen: Lødingen, Hadsel, Sortland og Andøy (2012)

  Lødingen, Hadsel, Sortland og Andøy / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-171-7
 • 172 - Naturtypekartlegging i Skorpa-Nøklan landskapsvernområde (2012)

  Kvænangen / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-170-0
 • 171 - Kartlegging av naturtyper i Sør-Varanger. Munkelvdalen, Bugøynesområdet, Pasvik og utvalgte kulturlandskap (2012)

  Sør-Varanger / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-169-4
 • 170 - Naturinventering/grunnlags- undersøkelser i virksomhetsområdene på Jan Mayen. Åpningsprosess for petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Jan Mayen (2012)

  Jan Mayen / -1
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-168-7
 • 168 - Overføring av Tverrdalselva til Håkvikdalen - Narvik kommune. Konsekvenser for vegetasjon og naturtyper (2011)

  Narvik / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-166-3
 • 166 - Kobbskarelva kraftverk i Sørfold - Biologiske utredninger (2011)

  Sørfold / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-164-9
 • 165 - Tiltaksorientert overvåking og problemkartlegging av vannforekomster i Troms. Årsrapport 2011 (2012)

  Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-163-2
 • 163 - Kartlegging av antatt kalkrike sjøer i Elvegårdsvassdraget i Narvik - En del av handlingsplanen for kalksjøer (2012)

  Narvik / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-161-8
 • 158 - Skárfvággi/Skardalen i Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune - Kartlegging av naturtyper i kulturlandskapet (2012)

  Kåfjord/Gáivuona / -1
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-156-4
 • 152 - Spesialovervåkning av varmekrevende karplanter i Colesdalen - Svalbard. Årsrapport for 2011. (2011)

  Svalbard / -1
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-150-2
 • 151 - Utvalgte kulturlandskapslokaliteter i Finnmark fylke - Naturtypekartlegging (2012)

  Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-149-6
 • 149 - Bø på Engeløya, Steigen kommune - Naturtypekartlegging (2012)

  Steigen / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-147-2
 • 146 - Skjøtselsplan for Løvøy gård, slåttemark, hagemark og naturbeitemark Steigen kommune, Nordland fylke. (2011)

  Steigen / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-144-1
 • 145 - Sørfjord Vindpark, Tysfjord kommune. Tilleggskartlegging av vegetasjon og flora nord for Brynvatnet. (2011)

  Tysfjord / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-138-0
 • 143 - Sagelva kraftverk i Hemnes - Biologiske utredninger (2011)

  Hemnes / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-141-0
 • 142 - Didnojohka kraftverk i Storfjord kommune - Biologiske utredninger (2011)

  Storfjord / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-140-3
 • 140 - Virak kraftverk i Narvik – Vurderinger av konsekvenser for vegetasjonstyper, naturtyper, erosjon, sedimentasjon, landskap og estetikk ved bygging av for høy dam ved Hammervatnet (2011)

  Narvik / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-138-0
 • 139 - Stuorralaekši kraftverk i Berlevåg (2011)

  Berlevåg / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-137-3
 • 138 - Stjernevatn kraftverk i Lerresfjordelva og Nástejohka - Alta (2011)

  Alta / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-136-6
 • 135 - Sortvika kraftverk i Porsanger - Biologiske utredninger (2011)

  Porsanger / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-133-5
 • 134 - Skjøtselsplan for Krykkjo, slåttemark, Saltdal kommune, Nordland fylke (2011)

  Saltdal / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-132-8
 • 133 - Indre Erdal kraftverk i Kvalsund - Biologiske utredninger (2011)

  Kvalsund / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-131-1
 • 132 - Skjøtselsplan for Dverset, slåttemark, Saltdal kommune, Nordland fylke (2011)

  Saltdal / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-130-4
 • 131 - Skjøtselsplan for Heggli gård, slåttemark, Rana kommune, Nordland fylke (2011)

  Rana / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-129-8
 • 130 - Tverrfjordelva kraftverk i Loppa - Biologiske utredninger (2011)

  Loppa / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-128-1
 • 127 - Hamna kraftverk i Loppa - Biologiske utredninger (2011)

  Loppa / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-125-0
 • 126 - Orošjohka kraftverk i Lebesby - Biologiske utredninger (2011)

  Lebesby / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-124-3
 • 124 - Máhtosjohka kraftverk i Lebesby - Biologiske utredninger (2011)

  Lebesby / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-122-9
 • 122 - Fjærevatn, Sør-Varanger kommune - Vurdering av behov og metoder for skjøtsel av gjengrodde våtmarksområder i Pasvik naturreservat 2011 (2011)

  Sør-Varanger / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-120-5
 • 120 - Utbygging av E6 Angermoen - Osen i Vefsn kommune, Nordland fylke - Naturtypekartlegging med fokus på rødlistede arter (2011)

  Vefsn / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-118-2
 • 119 - Naturtypekartlegging langs planlagt utbygging av E6 Åkvik - Mjåvatn i Vefsn kommune i Nordland Fylke - Biologiske kartlegginger med fokus på rødlistede arter (2011)

  Vefsn / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-117-5
 • 115 - Årvikmyra, Vefsn kommune - Vurderinger i henhold til rødlista for naturtyper (2011)

  Vefsn / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-113-7
 • 111 - Røvassåga kraftverk i Rana - Biologiske utredninger (2014)

  Rana / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-109-0
 • 110 - Rørelva kraftverk i Skånland (2011)

  Skånland / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-108-3
 • 109 - Skamdal kraftverk i Rana (2011)

  Rana / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-107-6
 • 108 - Langsetelva kraftverk i Nesna (2011)

  Nesna / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-106-9
 • 102 - Kraftutbygging i Tverrelva i Andersdalen, Tromsø kommune (2011)

  Tromsø / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-100-7
 • 101 - Flekkoselva kraftverk i Steigen (2011)

  Steigen / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-099-4
 • 100 - Genetiske undersøkelser av den kritisk trua polarflokken Polemonium boreale ved Bugøynes, Finnmark (2011)

  Sør-Varanger / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-098-7
 • 97 - En finnmarkings levevilkår: den sterkt truede masimjelten Oxytropis deflexa ssp. norvegica (2011)

  Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-095-6
 • 84 - Kartlegging av verdifulle naturtyper i Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik og Sørreisa (2011)

  Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik og Sørreisa / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-082-6
 • 82 - Lullefjellet naturreservat i Storfjord, Troms - Skjøtselsplan (2011)

  Storfjord / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-080-2
 • 78 - Nydyrkingsprosjekt i Varangerbotn - Biologiske utredninger (2011)

  Nesseby / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-076-5
 • 77 - Skinnskarelva kraftverk i Bardu (2011)

  Bardu / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-075-8
 • 76 - Åselielva kraftverk i Bodø (2011)

  Bodø / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-074-1
 • 73 - Bestandsovervåking av nordlig sildemåke (Larus fuscus ssp. fuscus) - Fremdriftsrapport fra overvåking av kjente sildemåkekolonier i Troms og Finnmark i 2010 (2010)

  Finnmark / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-071-0
 • 70 - Raselva kraftverk i Målselv - Miljørapport (2010)

  Målselv / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-068-0
 • 69 - Raselva kraftverk i Målselv (2011)

  Målselv / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-067-3
 • 61 - Rismålselva kraftverk i Meløy (2010)

  Meløy / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-059-8
 • 60 - Kvernelva kraftverk i Målselv - Miljørapport (2010)

  Målselv / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-058-1
 • 59 - Storbuktelv kraftverk i Hasvik (2010)

  Hasvik / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-057-4
 • 58 - Rana Gruber - utvidelse av steindeponi ved Ørtfjellmoen i Rana (2010)

  Rana / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-056-7
 • 56 - Steindalen kraftverk i Storfjord (2010)

  Storfjord / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-054-3
 • 55 - Bentsjordelva kraftverk i Tromsø (2010)

  Tromsø / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:9978-82-8262-053-6
 • 51 - Åsen i Bodø kommune, Nordland fylke - Skjøtselsplan (2010)

  Bodø / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-049-9
 • 50 - Kvalbukta i Hemnes kommune, Nordland fylke - Skjøtselsplan (2010)

  Hemnes / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-048-2
 • 49 - Oksfjellelv i Hemnes kommune, Nordland fylke - Skjøtselsplan (2010)

  Hemnes / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-047-5
 • 48 - Rapliåsen gård i Hemnes kommune, Nordland fylke - Skjøtselsplan (2010)

  Hemnes / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-045-1
 • 47 - Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset i Rana Kommune, Nordland fylke - Skjøtselsplan (2010)

  Rana / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-045-1
 • 46 - Holmstranda gård i Hemnes kommune, Nordland fylke - skjøtselsplan (2010)

  Hemnes / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:78-82-8262-044-4
 • 45 - Kvernelva kraftverk i Målselv - Biologiske utredninger (2010)

  Målselv / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-043-7
 • 44 - Utredning av 6 områder i forbindelse med ny byplan for Svolvær i Vågan kommune, Nordland fylke (2010)

  Vågan / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-042-0
 • 41 - Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen (2010)

  Stavanger, Sola, Randaberg / Rogaland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-039-0
 • 40 - Fuglefauna og naturtyper langs Fv 17 Storvik- Reppen i Meløy og Rødøy i Nordland Fylke (2010)

  Meløy, Rødøy / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-038-3
 • 39 - Reinskard kraftverk i Karlsøy (2010)

  Karlsøy / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-037-6
 • 38 - Djupelva kraftverk i Lenvik (2010)

  Lenvik / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-010-9
 • 36 - E134 - Stordalstunnelen - Grunnlag for KU/reguleringsplan (2010)

  Etne / Hordaland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-035-2
 • 35 - Marin naturtypekartlegging i Sandnes kommune (2010)

  Sandnes / Rogaland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-034-5
 • 34 - Makkenes i Vadsø (2010)

  Vadsø / Finnmark
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-033-8
 • 33 - Fargerielva kraftverk i Bodø (2010)

  Bodø / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-032-1
 • 32 - Reguleringsplan Eiodalen (2010)

  Vindafjord / Rogaland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-031-4
 • 31 - Åselielva kraftverk i Bodø (2010)

  Bodø / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-030-7
 • 30 - Segelelva kraftverk i Skånland (2010)

  Skånland / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-029-1
 • 29 - Kobbskarelva kraftverk i Sørfold (2010)

  Sørfold / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-028-4
 • 28 - Sørelva kraftverk i Berg (2010)

  Berg / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-027-7
 • 27 - Fv. 315 Bavallsvegen – Nedre del (2010)

  Voss / Hordaland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-026-0
 • 26 - Skarvagrovi kraftverk (2010)

  Vaksdal / Hordaland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-025-3
 • 25 - Kartlegging av biologisk mangfold i Ånderdalen Nasjonalpark (2010)

  Torsken, Tranøy / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-024-6
 • 23 - Øvre Alsåker småkraftverk (2010)

  Ullensvang / Hordaland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-022-2
 • 22 - Øvre Alsåker småkraftverk (2010)

  Ullensvang / Hordaland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-021-5
 • 21 - Utvidelse av småbåthavn i Båsen, Åmøy (2010)

  Rennesøy / Rogaland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-020-8
 • 20 - Heimstadelva kraftverk i Lurøy (2010)

  Lurøy / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-019-2
 • 18 - Kjerringåga kraftverk i Lurøy (2010)

  Lurøy / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-017-8
 • 16 - Småkraftutredning i Tverrelva - Berg kommune

  Berg / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-015-4
 • 14 - Storelva kraftverk i Ibestad (2010)

  Ibestad / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-013-0
 • 12 - Trolldalen kraftverk i Lødingen (2010)

  Lødingen / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-011-6
 • 11 - Tolelva kraftverk i Berg (2010)

  Berg / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-003-1
 • 9 - Vern av skog på Statskog SFs grunn i Målselv (2010)

  Målselv / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-008-6
 • 8 - Breidvikelva kraftverk i Gildeskål (2010)

  Gildeskål / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-007-9
 • 7 - Tilleggskartlegging av vilt og vannforekomster i deler av traseene i Bjarkøyforbindelsene i Harstad kommune, Troms fylke (2013)

  Harstad / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-006-2
 • 6 - Segelelva kraftverk i Skånland kommune (2010)

  Skånland / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-005-5
 • 5 - Vasskruna kraftverk i Lødingen (2010)

  Lødingen / Nordland
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-004-8
 • 4 - Djupelva kraftverk i Lenvik (2010)

  Lenvik / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-002-4
 • 2 - Tverrelva kraftverk i Berg (2010)

  Berg / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-001-7
 • 1 - Kartlegging av verdifulle naturtyper i Kvænangen og Nordreisa med Reisa nasjonalpark (2010)

  Kvænangen, Nordreisa / Troms
  ISSN:1891-5450
  ISBN:978-82-8262-000-0

Søk

Forfatter

År

Fylke

Nøkkelord