Kontakt

Involver oss tidlig!

Ecofact er et uavhengig miljøfaglig konsulentselskap med kontor i Sandnes. Våre ansatte representerer en rekke fagområder knyttet til natur og miljø. Ecofacts ansatte har kompetanse innen botanikk, zoologi, økologi, ferskvann, elveøkologi, marinbiologi, overvannshåndtering, grunnforurensing, arkeologi samt nærmiljø og friluftsliv. Ecofact kan skilte med erfaring fra oppdrag i hele Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen.
color-logo
black-logo
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes

Moss:

Bernt Ankers Gate 17
1524 Moss
Ole Kristian Larsen
Daglig leder, marinbiolog
Roy Mangersnes
Administrasjon, økolog
Nadine Feldt de Urrutia
Kontormedarbeider
Toralf Tysse
Konsulent, biolog
Bjarne Oddane
Konsulent, naturforvalter
Rune Søyland
Konsulent, naturforvalter
Solbjørg Engen Torvik
Konsulent, biolog, botaniker
Knut Børge Strøm
Konsulent, utmarksforvalter
Sina Thu Randulff
Konsulent, miljøtoksikolog
Sigrid Skrivervik Bruvoll
Konsulent, biolog (Moss)
Hans Olav Sømme
Konsulent, marinbiolog, miljørådgiver
Metteline Dydland Larsen
Konsulent, vegetasjonsøkolog, biolog
Christine Olson
Konsulent, miljø- og landskapsgeografi (Moss)
Ranveig Straume
Naturfaglig konsulent