Kontakt

Involver oss tidlig!

Ecofact er et uavhengig miljøfaglig konsulentselskap med kontor i Sandnes. Våre ansatte representerer en rekke fagområder knyttet til natur og miljø. Ecofacts ansatte har kompetanse innen botanikk, zoologi, økologi, ferskvann, elveøkologi, marinbiologi, overvannshåndtering, grunnforurensing, arkeologi samt nærmiljø og friluftsliv. Ecofact kan skilte med erfaring fra oppdrag i hele Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen.
color-logo
black-logo
BESØKsadresse:

SANDNES

LURAMYRGÅRDEN
INNGANG D - 4. ETASJE
Stokkamyrveien 13
4313 Sandnes

MOSS

BERNT ANKERS GATE 17
1524 MOSS
Ole Kristian Larsen
Daglig leder, marinbiolog
Roy Mangersnes
Administrasjon, økolog
Nadine Feldt de Urrutia
Kontormedarbeider
Toralf Tysse
Miljørådgiver, biolog
Bjarne Oddane
Miljørådgiver, naturforvalter
Rune Søyland
Miljørådgiver, naturforvalter
Knut Børge Strøm
Miljørådgiver, utmarksforvalter
Sina Thu Randulff
Miljørådgiver, miljøtoksikolog
Sigrid Skrivervik Bruvoll
Miljørådgiver, biolog (Moss)
Hans Olav Sømme
Seksjonsleder vann og miljø, marinbiolog
Metteline Dydland Larsen
Miljørådgiver, vegetasjonsøkolog, biolog
Christine Olson
Miljørådgiver, biolog (Moss)
Ranveig Straume
Miljørådgiver, biolog
Katrine Marie Brynildsrud
Miljørådgiver, biolog
Pernille Fritheim
Miljørådgiver, naturforvalter
Åsne Omdal
Miljørådgiver, miljøtoksikolog
Runa Odden
Miljørådgiver, økolog