Kontakt

Involver oss tidlig!

Ecofact er et uavhengig miljøfaglig konsulentselskap med kontor i Sandnes. Våre ansatte representerer en rekke fagområder knyttet til natur og miljø. Ecofacts ansatte har kompetanse innen botanikk, zoologi, økologi, ferskvann, elveøkologi, marinbiologi, overvannshåndtering, grunnforurensing, arkeologi samt nærmiljø og friluftsliv. Ecofact kan skilte med erfaring fra oppdrag i hele Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen.
color-logo
black-logo
BESØKsadresse:

SANDNES

LURAMYRGÅRDEN
INNGANG D - 4. ETASJE
Stokkamyrveien 13
4313 Sandnes

MOSS

C/O GREENSTEP NORGE AS
BERNT ANKERS GATE 17
1524 MOSS

Ecofact AS

Ole Kristian Larsen
Daglig leder, marinbiolog

Kontor

Nadine Feldt de Urrutia
Kontormedarbeider

Moss

Sigrid Skrivervik Bruvoll
Miljørådgiver, biolog
Christine Olson
Miljørådgiver, biolog

Vann og Miljø

Hans Olav Sømme
Seksjonsleder, marinbiolog
Rune Søyland
Miljørådgiver, naturforvalter
Åsne Omdal
Miljørådgiver, miljøtoksikolog

Vegetasjon

Knut Børge Strøm
Seksjonsleder, utmarksforvalter
Metteline Dydland Larsen
Miljørådgiver, vegetasjonsøkolog, biolog
Ranveig Straume
Miljørådgiver, biolog
Katrine Marie Brynildsrud
Miljørådgiver, biolog
Pernille Fritheim
Miljørådgiver, naturforvalter
Rebekka Sundøy Haldorsen
Miljørådgiver, økolog
Kaj-Andreas Hanevik
Miljørådgiver, naturforvalter

Vilt

Roy Mangersnes
Seksjonsleder, salgsansvarlig, økolog
Toralf Tysse
Miljørådgiver, biolog
Bjarne Oddane
Miljørådgiver, naturforvalter
Runa Odden
Miljørådgiver, økolog