Om Ecofact

Feltarbeid Nord-Norge
Miljøfaglig konsulent for alle!
Ecofact er et uavhengig miljøfaglig konsulentselskap med kontor i Sandnes. Våre ansatte representerer en rekke fagområder knyttet til natur og miljø. Ecofacts ansatte har kompetanse innen botanikk, zoologi, økologi, ferskvann, elveøkologi, marinbiologi, overvannshåndtering, grunnforurensing, arkeologi samt nærmiljø og friluftsliv. Ecofact kan skilte med erfaring fra oppdrag i hele Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen.

Ecofact er i dag et stort og fleksibelt fagmiljø. Våre ansatte har allsidig erfaring fra offentlig og privat virksomhet. Dette, i tillegg til et stort faglig kontaktnett og en rekke samarbeidspartnere, vurderer vi oss selv til å være et bredt kompetansemiljø. Sammen med faste samarbeidspartnere har vi koordinert gjennomføringen av flere større naturkartlegginger og konsekvensutredninger.

Vår faglige integritet står sterkt og vi er veldig opptatt av å være oppdatert innen våre fagområder. Ecofact har også gjennomført flere større, flerårige forskningsprosjekt innen botanikk og zoologi, i samarbeid med universitetsmiljøene. Våre samarbeidspartnere inkluderer UMB, Norsk Polarinstituttet, UIT, NIBO, NINA og UNIS.

Artskunnskap står sentralt i forvaltningen og for å bidra til økt kunnskap er Ecofact fast leverandør av artsdata til Artsdatabanken (http://artskart.artsdatabanken.no).

"Vi skal være den foretrukne partneren i løsning av miljøfaglige problemstillinger"

Visste du at?

"Villniss" kan inneholde store naturverdier og at trær gjerne er mer verdifulle døde enn levende, da som habitat for insekter, fugler og kryptogamer.
 
_D3S0150

Sjekk våre referanser

Referanser
Kvithei boligområde
Kvithei utbyggingsselskap KS

Kvithei boligområde

Les mer
Helligvær vindkraftverk
Zephyr AS

Helligvær vindkraftverk

Les mer
Vikafjellet vannkraftverk
Statkraft Energi AS

Vikafjellet vannkraftverk

Les mer
Moldalsknuten vindkraftverk
Norsk Vind Energi AS

Moldalsknuten vindkraftverk

Les mer