Om Ecofact

Miljøfaglig konsulent for alle

​Ecofact er et uavhengig miljøfaglig rådgivningsselskap med kontor i Sandnes og i Moss som server kunder i hele landet. Vi har lang erfaring med store utredninger og kartlegginger, samt spesialkompetanse på de fleste tema innen biologi, samt  forurensing, overvannshåndtering, arkeologi og landskap.  Ecofact kan skilte med erfaring fra oppdrag i hele Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen.

"Vi skal være den foretrukne partneren i løsning av miljøfaglige problemstillinger''

Om ecofact

Ecofact er i dag et stort og fleksibelt fagmiljø. Våre ansatte har allsidig erfaring fra offentlig og privat virksomhet. Dette, i tillegg til et stort faglig kontaktnett og en rekke samarbeidspartnere, vurderer vi oss selv til å være et bredt kompetansemiljø. Sammen med faste samarbeidspartnere har vi koordinert gjennomføringen av flere større naturkartlegginger og konsekvensutredninger.

Vår faglige integritet står sterkt og vi er veldig opptatt av å være oppdatert innen våre fagområder. Ecofact har også gjennomført flere større, flerårige forskningsprosjekt innen botanikk og zoologi, i samarbeid med universitetsmiljøene. Våre samarbeidspartnere inkluderer UMB, Norsk Polarinstituttet, UIT, NIBO, NINA og UNIS.

Artskunnskap står sentralt i forvaltningen og for å bidra til økt kunnskap er Ecofact fast leverandør av artsdata til Artsdatabanken.

Ecofact

Ecofact har kontorer i Sandnes og i Moss, men våre prosjekter befinner seg i hele landet. Vi er et svært bred fagmiljø med hovedstyrke innen natur- og miljøfagene. Våre oppdrag spenner fra rene kartleggingsoppgaver for det offentlige til store konsekvensutredninger med reguleringsplaner for private aktører. Både alene og sammen med partnere og underleverandører kan vi tilby komplette løsninger der vi leder arbeidet fra oppstart til ferdig innlevert reguleringsforslag.

Ecofact har svært god kunnskap om naturfaglige problemstillinger og vi søker alltid å hensynta miljø i løsningene vi foreslår. Vi mener at det i alle tilfeller er bedre å spille på lag med miljøet, for på den måten å sikre en smidigere og mer miljøtilpasset gjennomføring av prosjektene. Mange av våre kunder ønsker å utforme sine prosjekt på en mest mulig skånsom måte og involverer oss tidlig i prosessen for å sikre en god tilpasning til natur, landskap og samfunnsinteresser.
 
Ole Kristian Larsen
Daglig leder / marinbiolog

481 27 870
Send Epost