Om Ecofact

Feltarbeid Nord-Norge
Miljøfaglig konsulent for alle!
Ecofact er et miljøfaglig konsulentselskap med kontor i Sandnes og i Tromsø. Våre ansatte har bakgrunn fra høyskoler og universitet, og representerer et svært bredt fagområde. Ved kontoret i Sandnes har vi kompetanse innen botanikk, zoologi, økologi, ferskvann, marinbiologi, overvannshåndtering, forurensing, arkeologi og landskapsanalyse. I Tromsø er det et sterkt miljø innen vegetasjonsøkologi, kulturlandskap og spesielt arktisk botanikk. Samlet har Ecofact erfaring fra oppdrag i hele Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen.

Ecofact er i dag et stort og fleksibelt fagmiljø. Våre ansatte har allsidig erfaring fra offentlig og privat virksomhet. Dette med et stort faglig kontaktnett og en rekke samarbeidspartnere, vurderer vi oss selv til å tilhøre et bredt kompetansemiljø. Sammen med faste samarbeidspartnere har vi koordinert gjennomføringen av flere større naturkartlegginger og konsekvensutredninger.

Vår faglige integritet står sterkt og vi er veldig opptatt av å være oppdatert innen våre fagområder. Ecofact har også gjennomført flere større, flerårige forskningsprosjekt innen botanikk og zoologi, i samarbeid med universitetsmiljøene. Våre samarbeidspartnere inkluderer UMB, Norsk Polarinstituttet, UIT og UNIS.

Artskunnskap står sentralt i forvaltningen og for å bidra til økt kunnskap er Ecofact fast leverandør av artsdata til Artsdatabanken (http://artskart.artsdatabanken.no). Geir Arnesen er også en av nøkkelpersonene bak den digitale Svalbardfloraen (www.svalbardflora.net).

"Vi skal være den foretrukne partneren i løsning av miljøfaglige problemstillinger"

Visste du at?

"Villniss" kan inneholde store naturverdier og at trær gjerne er mer verdifulle døde enn levende, da som habitat for insekter, fugler og kryptogamer.
 
 d3s0150

Sjekk våre referanser

Kvithei boligområde
Kvithei utbyggingsselskap KS

Kvithei boligområde

Les mer
Helligvær vindkraftverk
Zephyr AS

Helligvær vindkraftverk

Les mer
Vikafjellet vannkraftverk
Statkraft Energi AS

Vikafjellet vannkraftverk

Les mer
Moldalsknuten vindkraftverk
Norsk Vind Energi AS

Moldalsknuten vindkraftverk

Les mer
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø