Natur- og miljøtjenester i hele landet

Med natur og miljø i fokus

0810-0235
global

Ecofact

​Ecofact er et uavhengig miljøfaglig rådgivningsselskap med kontor i Sandnes og i Moss som tilbyr tjenester til kunder i hele landet. Vi har lang erfaring med store utredninger og kartlegginger, samt spesialkompetanse på de fleste tema innen biologi. I tillegg tilbyr vi tjenester innen fagtema som forurensing, overvannshåndtering, arkeologi og landskap.  
global
global

Miljøfaglig rådgivning for alle!

Ecofact er i dag et stort og fleksibelt fagmiljø. Våre ansatte har allsidig erfaring fra offentlig og privat virksomhet, representerer en rekke fagområder knyttet til natur og miljø. Ecofact har kompetanse innen botanikk, zoologi, økologi, ferskvann, elveøkologi, marinbiologi, overvannshåndtering, grunnforurensing, arkeologi samt nærmiljø og friluftsliv. Ecofact kan skilte med erfaring fra oppdrag i hele Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen. Dette gjør at vurderer vi oss selv til å være et bredt kompetansemiljø, som sammen med faste samarbeidspartnere kan koordinert gjennomføringen av større konsekvensutredninger og naturkartlegginger.
global
_RMA1288

Natur- og miljøfaglig kompetanse

Flere av våre kunder har sett verdien av godt beslutningsgrunnlag både i egne prosesser og i saksbehandling. Derfor blir Ecofact ofte brukt som partner både i store og små prosjekter

Naturkartlegging

Naturkartlegging har fra starten av vært en sentral del av virksomheten til Ecofact

Konsekvensutredning

Vår erfaring med konsekvensutredning inkluderer en rekke ulike planer i alle størrelser

Forurensning

Vi omgir oss daglig med miljøgifter og mange av disse finnes på steder vi mangler kontroll over. Dette ønsker vi å gjøre noe med

Vassdragstiltak

Ecofact er å regne som ledende innen prosjektering av vassdragstiltak som renseparker og fangdamssystemer, samt biotopforbedrende tiltak i ulike vassdragsmiljø

Ferskvann og fisk

Ferskvann og fisk har alltid vært en sentral del av Ecofacts virksomhet gjennom ulike vassdragstiltak. Grunnlaget for våre anbefalinger baserer seg på god kunnskap om vannmiljø, både fysisk, kjemisk og biologisk

Skjøtsel og forvaltning

I Ecofact er vi opptatt av praktisk miljøforvaltning, og har derfor alltid jobbet med prosjekter som resulterer i tiltak

Marinbiologi

Det marine miljøet er en svært viktig del av naturen vår, som ofte skjuler en rekke hemmeligheter. Kunnskap om marinbiologi er sentralt for å danne seg et godt beslutningsgrunnlag og vi kan bidra med nettopp dette

Arkeologi

Ecofact har tilknyttet erfaren arkeolog og kan effektivt gjennomføre utredninger knyttet til tema kulturminner og kulturmiljø

Forskning og overvåking

Kunnskapsgrunnlag er avgjørende i natur- og miljøforvaltning. Ecofact har derfor engasjert seg i flere forsknings- og overvåkningsprosjekt
43134126_2107953692571442_5500279769461161984_o

Miljødirektoratet

Naturkartlegging etter NiN

Kunde
Miljødirektoratet
Kontakt hos kunden
Flere i Miljødirektoratet
År
2015-2023
Ansvarlig i Ecofact 
Bjarne Oddane
Rune Søyland
Knut Børge Strøm
Sigrid Skrivervik Bruvoll
Metteline Dydland Larsen
Christine Olson
Vi har bidratt med
Miljøfaglig kompetanse
Prosjektkostnad
Ca. 50.000.000
Ecofact_rovfugl

Flere vindkraftaktører

Trekkende rovfugl i vindkraftverk

Kunde
Flere vindkraftaktører
Kontakt hos kunden
Wim Lekens
År
2011-2014 / 2021-2025
Ansvarlig i Ecofact 
Toralf Tysse
Bjarne Oddane
Vi har bidratt med
Forskning og overvåking
Prosjektkostnad
6.600.000
_RMA0673

Farsund Kommune

Miljøundersøkelser Lundevågen

Kunde
Farsund Kommune
Kontakt hos kunden
Terje Åmodt
År
2016/2022-2023
Ansvarlig i Ecofact 
Ole Kristian Larsen
Hans Olav Sømme
Vi har bidratt med
Miljøfaglig kompetanse
Forskning og overvåking
Prosjektkostnad
400.000 (2022)
Sm%C3%A5salamander

Kvithei utbyggingsselskap KS

Kvithei boligområde

Kunde
Kvithei utbyggingsselskap KS
Kontakt hos kunden
Gunvar Sværen / Marianne Kyllingstad
År
2012-2015
Ansvarlig i Ecofact 
Ole Kristian Larsen
Roy Mangersnes
Rune Søyland
Knut Børge Strøm
Bjarne Oddane
Vi har bidratt med
Miljøfaglig kompetanse
Planlegging
Prosjektkostnad
536.000.-
P7212608

Vial AS

North Sea Energy Park

Kunde
Vial AS
Kontakt hos kunden
Rune Jonassen
År
2020-2021
Ansvarlig i Ecofact 
Toralf Tysse
Ole Kristian Larsen
Vi har bidratt med
Miljøfaglig kompetanse
Planlegging
Prosjektkostnad
1.470.000
12108988_1042235809155558_1674933453404380142_n

Lyse Kraft AS

Ungfiskundersøkelse Årdalsvassdraget

Kunde
Lyse Kraft AS
Kontakt hos kunden
Trond Erik Børresen
År
2014-2023
Ansvarlig i Ecofact 
Ole Kristian Larsen
Hans Olav Sømme
Vi har bidratt med
Vassdragstiltak
Forskning og overvåking
Prosjektkostnad
1.100.000