stillehavs%c3%b8sters

Østers til glede og besvær

26.09.2018
Ecofact skal kartlegge den rødlistede flatøstersen og fremmedearten stillehavsøsters i Hafrsfjord
Høyere sommertemperaturer og et noe varmere klima har gjort at flatøsters (Ostrea edulis) har hatt en positiv utvikling i Sør-Norge, men den er fremdeles kategorisert som nært truet. En av årsakene til dette er trolig den stadig økte forekomsten av fremmedarten stillehavsøsters (Crassostrea gigas) i de samme områdene. Hafrsfjord i Rogaland har gode forhold for østers og i tiden fremover vil marinbiologer fra Ecofact Sørvest kartlegge utvalgte populasjoner av de to artene i denne fjorden. Kartleggingen vil bli gjort i områder det det tidligere har vært kjente forekomster for å se på utviklingen av disse. Det vil også bli foreslått tiltak for fjerning av den uønskede stillehavsøstersen slik at den norske flatøstersen skal ha bedre veksvilkår.
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø