eco ambio

Ambio Miljø blir en del av Ecofact

19.03.2014
To av landets ledende miljøfaglige konsulentselskap, Ecofact og Ambio Miljørådgivning, slår seg sammen. Med dette dannes et styrket selskap som vil komme alle våre kunder til gode.

Ecofact og Ambio Miljørådgivning har gjennom en årrekke bygget seg opp til å bli to av de ledende miljøfaglige konsulentselskapene i Norge. Dette har de gjort side om side med kontor i henholdsvis Sandnes og Stavanger. Underveis har det vært gjennomført en rekke fruktbare samarbeid mellom de to konkurrentene, noe som har vært kimen til den foreningen som nå skjer.

Fra og med 1. mai 2013 blir Ambio Miljørådgivning en del av Ecofact i Sandnes, og vi blir med det et av de aller sterkeste naturfaglige konsulentmiljøene i Norge. Med 15 allsidige konsulenter i staben befester Ecofact med dette sin posisjon som totalleverandør av natur- og miljøfaglig rådgivning.
 • Ecofact bistår sine kunder med problemstillinger knyttet til følgende tema;
 • Konsekvensutredninger og miljørisikoanalyser
 • Naturkartlegging og -overvåkning
 • Ferskvannsbiologiske undersøkelser og resipientundersøkelser
 • Marinbiologiske kartlegginger og utredninger
 • Overvannshåndtering og jordbruksavrenning
 • Miljøplaner
 • Naturforvaltning og skjøtselsplaner
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Miljøstyring og miljørapportering
 • Kurs og informasjon

Med ønske om et godt fremtidig samarbeid!
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø