11800630 1007445222634617 2230739108918783764 n

Basiskartlegging etter NiN

22.10.2015
Ecofact gjennomfører et omfattende kartleggingsarbeid
På oppdrag for Miljødirektoratet har store deler av staben vært ute i felt i sommer og høst for å kartlegge naturtyper etter det nye naturtypesystemet NiN 2.0 (Naturtyper i Norge). I nord har fokus vært myrområder i Nordland og semi-naturlig eng i Troms og finnmark. I Sør-Norge har det blitt mye tid langs kysten der sanddynemark og strandeng har vært fokusområdene. Totalt skal 167.500 dekar natur kartlegges i detalj, i løpet av 6 måneder!!

På bildet over drives det noe internopplæring og utprøving i felt.
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø