0809-0657

Grunnkurs i fuglekjenneskap!

15.02.2016
Vil du lære mer om våre fantastiske fugler? Ecofact arrangerer kurs i fuglekunnskap
Målgruppe: Kurset er myntet på generelt naturinteresserte, som kan ha nytte av gode basiskunnskaper om fugler privat og/eller i jobb.

Kursinnhold: Kurset vil omhandle fuglenes biologi og tilpasninger, artskunnskap og fuglesang. Det vil være fokus på vanlig forekommende fuglearter i distriktet. Ved gjennomføring av kurset vil det bli utstedt et kursbevis. Teoridelen vil være i Ecofacts lokaler på Ganddal, mens feltarbeid vil bli lagt til ulike lokaliteter i distriktet. Transport til feltlokaliteter ordner kursdeltakerne selv.


Program
23.4 og 24.4: Teoretisk innføring og feltbefaringer. Det legges opp til ca. 8 timer hver dag. Tidspunkt for oppmøtet avklares på et senere tidspunkt.

26.4, 3.5 og 24.5: Teoretisk innføring og feltbefaringer. 16.00 – 20.00


Hjelpemidler: Nødvendige hjelpemidler som kursdeltakerne skaffer selv er kikkert og Cappelen Damm´ bok om fuglesang, eventuelt en annen fuglebok.


Påmelding og kursavgift: Påmeldingsfrist er 1.4. 2016, via E-post: post@ecofact.no.
Eventuelle spørsmål om kurset kan rettes Toralf Tysse gjennom toralf@ecofact.no, tlf. 90 74 70 52.


Kursavgift kr. 4 000,-

Da det er satt av maksimalt 15 plasser pr. kurs, vil prinsippet med «første til mølla» gjelde.
Det vil bli formidlet informasjon til påmeldte om innbetaling av kursavgift og oppmøtested senest to uker etter at påmeldingsfristen er utgått.

Ønsker du å lære mer om våre fugler kan du også melde deg opp til kurs for viderekomne her; http://www.ecofact.no/nyheter/kurs-i-fuglekunnskap-for-viderekomne
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ecofact logo
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø