jan mayen

Inventering på Jan Mayen

18.03.2014
Ecofact har på oppdrag fra Olje og Energidepartementet utført basisundersøkelser av virksomhetsområdene på Jan Mayen, med vekt på vegetasjon og virvelløse dyr. Oppdraget er faglig koordinert av Norsk Polarinstitutt.

Det var få føringer fra oppdragsgiver på metodikk, og Ecofact har derfor stått relativt fritt til å ta avgjørelser i forhold til metode. Det var imidlertid klart tidlig i prosessen at vi skulle forsøke å videreutvikle klassifikasjonssystemet for natur, ”Naturtyper i Norge” (NiN), og definere typer for Jan Mayen. Vi ble også enige med oppdragsgiver om at vi skulle forsøke å bruke fjernanalyse sammen med bakkedataene fra NiN-kartleggingen. I den forbindelse ble det kjøpt inn satellittdata med høy oppløsning over virksomhetsområdene. Som en alternativ løsning ble også virksomhetsområdene fotografert med et såkalt NIR-kamera (vegetation stress camera). Disse bildene ble imidlertid ikke brukt i det videre arbeidet, da satellittbildene viste seg som et langt bedre alternativ.
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4302 Sandnes

Besøk:
Dreierveien 25
4321 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 2162 Langnes
9267 Tromsø

Besøk:
Holtvegen 66
9269 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø
ECOFACT SØRVEST
Postboks 560
4304 Sandnes
ECOFACT NORD
Postboks 402
9254 Tromsø