stillehavs%c3%b8sters
[Pane2]

Østers til glede og besvær

26.09.2018
[/Pane2] [Pane3]
Ecofact skal kartlegge den rødlistede flatøstersen og fremmedearten stillehavsøsters i Hafrsfjord
Høyere sommertemperaturer og et noe varmere klima har gjort at flatøsters (Ostrea edulis) har hatt en positiv utvikling i Sør-Norge, men den er fremdeles kategorisert som nært truet. En av årsakene til dette er trolig den stadig økte forekomsten av fremmedarten stillehavsøsters (Crassostrea gigas) i de samme områdene. Hafrsfjord i Rogaland har gode forhold for østers og i tiden fremover vil marinbiologer fra Ecofact Sørvest kartlegge utvalgte populasjoner av de to artene i denne fjorden. Kartleggingen vil bli gjort i områder det det tidligere har vært kjente forekomster for å se på utviklingen av disse. Det vil også bli foreslått tiltak for fjerning av den uønskede stillehavsøstersen slik at den norske flatøstersen skal ha bedre veksvilkår.
[/Pane3] [Pane6] [/Pane6]