eco ambio

Ambio Miljø blir en del av Ecofact

19.03.2014
To av landets ledende miljøfaglige konsulentselskap, Ecofact og Ambio Miljørådgivning, slår seg sammen. Med dette dannes et styrket selskap som vil komme alle våre kunder til gode.

Ecofact og Ambio Miljørådgivning har gjennom en årrekke bygget seg opp til å bli to av de ledende miljøfaglige konsulentselskapene i Norge. Dette har de gjort side om side med kontor i henholdsvis Sandnes og Stavanger. Underveis har det vært gjennomført en rekke fruktbare samarbeid mellom de to konkurrentene, noe som har vært kimen til den foreningen som nå skjer.

Fra og med 1. mai 2013 blir Ambio Miljørådgivning en del av Ecofact i Sandnes, og vi blir med det et av de aller sterkeste naturfaglige konsulentmiljøene i Norge. Med 15 allsidige konsulenter i staben befester Ecofact med dette sin posisjon som totalleverandør av natur- og miljøfaglig rådgivning.
 • Ecofact bistår sine kunder med problemstillinger knyttet til følgende tema;
 • Konsekvensutredninger og miljørisikoanalyser
 • Naturkartlegging og -overvåkning
 • Ferskvannsbiologiske undersøkelser og resipientundersøkelser
 • Marinbiologiske kartlegginger og utredninger
 • Overvannshåndtering og jordbruksavrenning
 • Miljøplaner
 • Naturforvaltning og skjøtselsplaner
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Miljøstyring og miljørapportering
 • Kurs og informasjon

Med ønske om et godt fremtidig samarbeid!