img 4599

For mye elg i Stabbursdalen nasjonalpark

12.02.2015
Forsker fra Ecofact Nord anbefaler at elgstammen i Stabbursdalen nasjonalpark halveres.

Registreringer av beiteskader utført sommeren 2014 viser at elgen spiser opp "alle" småtrær og nye skudd. ​Den vernede furuskogen i Stabbursdalen står derfor i fare for å dø ut av mangel på foryngelse.

Det er tydeligvis ikke nok rovdyr i skogen til å holde elgstammen på et bærekraftig nivå. Dette  gjør at både furuskogen skranter og elgen sulter. Ecofact anbefaler derfor at elgstammen i området reduseres ved jakt.

Furuskogen i Stabbursdalen i Porsanger er verdens nordligste furuskog. 

Les oppslag om nyhetssaken i Finnmarken ​10. februar 2015 her
Les hele rapporten her