0809-0657

Grunnkurs i fuglekjenneskap!

31.01.2018
Vil du lære mer om våre fantastiske fugler? Ecofact arrangerer kurs i fuglekunnskap
Målgruppe: Kurset er myntet på generelt naturinteresserte, som kan ha nytte av gode basiskunnskaper om fugler privat og/eller i yrket sitt.

Kursinnhold: Grunnkurset vil omhandle fuglenes biologi og tilpasninger, artskunnskap og fuglesang. Hovedfokus vil være på vanlig forekommende fuglearter i distriktet. Teoridelen vil bli avholdt i Ecofacts lokaler på Ganddal, mens feltarbeid vil bli lagt til ulike lokaliteter i distriktet. Transport til feltlokaliteter ordner kursdeltakerne selv. Ved gjennomføring av kurset vil det bli utstedt et kursbevis.

Forkunnskaper: Det er ikke nødvendig med spesielle forkunnskaper om fugler, da kurset er grunnleggende. Samtidig vil også de med noe forkunnskap om fugler ha nytte av kurset, da biologi, økologi og bestemming av mange arter blir gjennomgått. Det vil også bli fokusert på fuglesang.


Program
14.4 og 15.4: Teoretisk innføring og feltbefaringer. Det legges opp til ca. 8 timer hver dag. Tidspunkt for oppmøtet avklares på et senere tidspunkt.

18.4, 8.5 og 23.5: Teoretisk innføring og feltbefaringer. 16.00 – 20.00


Hjelpemidler: Nødvendige hjelpemidler som kursdeltakerne skaffer selv er kikkert og Cappelen Damm´ bok om fuglesang, eventuelt en annen fuglebok.


Påmelding og kursavgift: Påmeldingsfrist er 23.3. 2018.
Påmelsding og eventuelle spørsmål om kurset kan rettes Toralf Tysse gjennom toralf@ecofact.no, tlf. 90 74 70 52.


Kursavgift kr. 3 400,-

Da det er satt av maksimalt 12 plasser på kurset, vil prinsippet med «første til mølla» gjelde.
Det vil bli formidlet informasjon til påmeldte om innbetaling av kursavgift og oppmøtested senest to uker etter at påmeldingsfristen er utgått.