jan mayen

Inventering på Jan Mayen

18.03.2014
Ecofact har på oppdrag fra Olje og Energidepartementet utført basisundersøkelser av virksomhetsområdene på Jan Mayen, med vekt på vegetasjon og virvelløse dyr. Oppdraget er faglig koordinert av Norsk Polarinstitutt.

Det var få føringer fra oppdragsgiver på metodikk, og Ecofact har derfor stått relativt fritt til å ta avgjørelser i forhold til metode. Det var imidlertid klart tidlig i prosessen at vi skulle forsøke å videreutvikle klassifikasjonssystemet for natur, ”Naturtyper i Norge” (NiN), og definere typer for Jan Mayen. Vi ble også enige med oppdragsgiver om at vi skulle forsøke å bruke fjernanalyse sammen med bakkedataene fra NiN-kartleggingen. I den forbindelse ble det kjøpt inn satellittdata med høy oppløsning over virksomhetsområdene. Som en alternativ løsning ble også virksomhetsområdene fotografert med et såkalt NIR-kamera (vegetation stress camera). Disse bildene ble imidlertid ikke brukt i det videre arbeidet, da satellittbildene viste seg som et langt bedre alternativ.