bakken

Kulturlandskap i Lysefjorden

20.05.2015
Ecofact skal evaluere Lysefjordprosjektet
I 2004 ble Ecofact (den gang Naturforvalteren) engasjert gjennom Forsand kommune i prosjektet Kulturlandskap i Lysefjorden. I perioden frem til 2009 ble det jobbet målrettet med skjøtselsplaner, oppfølging av skjøtselsarbeid, bistand med SMIL-søknader og rådgivning for landbrukseiendommene i Lysefjorden. I alt ble det laget skjøtselsplaner for 24 områder i Lysefjorden, inkludert Lysebotn. Totalt ble det produsert 34 enkeltstående planer i disse områdene, der noen av disse er oppfølgingsplaner og tillegg. Det ble totalt søkt om 5.088.317.- i SMIL-tilskudd gjennom disse planene.

Målet med prosjektet Kulturlandskap i Lysefjorden var å stimulere til aktivitet og drift på landbrukseiendommene langs fjorden i tråd med den regionale satsningen på fjorden som kulturlandskap og reisemål. SMIL og RMP var virkemidler for å initiere og å gjennomføre tiltak. Ecofact har nå fått støtte fra fylkesmannen i Rogaland til å evaluere prosjektet gjennom å vurdere status på områdene med skjøtselsplaner, og gjennom å kartlegge hvorvidt RMP tilskudd har hatt den virkningen som var ønskelig.

Vi ser frem mot å igjen arbeide i en av landets flotteste fjorder!