full moon
[Pane2]

Nytt år!

09.01.2015
[/Pane2] [Pane3]
Året som har gått oppsummeres i korte trekk og Ecofact starter 2015 med ny giv!
2014 har vært et spennende år for Ecofact med mange givende og utfordrende oppgaver - vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år!

Kontoret i Tromsø har kommet godt til rette i sine nye lokaler i Grønnegata 65. Det var et uttalt mål tidlig på året at vi i 2014 skulle få mer fleksibilitet i driften og tilby tjenester for en langt bredere kundegruppe en tidligere. Dette må vi si at vi har lykkes godt med, og flere spennende prosjektet har blitt gjennomført. Det har blitt gjennomført en rekke større kartleggingsoppgaver og det offentlige er fremdeles en veldig viktig kunde, og vil alltid være det, men også en rekke private bedrifter har sett fordelen med å benytte vår fagkompetanse. Spesielt gledelig er det at vi også har gjennomført en rekke prosjekter i samarbeid med andre konsulentselskaper, der vår kunnskap er viktig for helheten i tilbud og prosjektgjennomføring. Statens Vegvesen har også blitt en viktig kunde og vi gleder oss over å ha inngått rammeavtale med Region Nord. Som tidligere år har vi gjennomført overvåkningsarbeid på Svalbard og arbeidet med den digitale Svalbardflora har også blitt konkretisert. Vår kunnskap om nordområdene har blitt ytterliggere styrket i året som gikk, og som et ledd i dette har også reindrift blitt et fagområde vi kan tilby.

I Sandnes har vi gjennomgått vårt første ordinære år med utvidet arbeidsstokk, etter at vi tok over Ambio Miljørådgivning i mai 2013. Ved dette kontoret kan vi nå tilby helhetlige løsninger og en svært bred faglig kompetanse som flere av våre faste, og nye kunder setter pris på. Også i Sandnes har Statens Vegvesen vært en god kunde gjennom rammeavtale med Region Vest. I tillegg har vi gledet oss over flere spennende viltkartleggingsoppgaver både for det offentlige og for energibransjen. Det har blitt gjort flere store naturkartlegginger for det offentlige, både kommuner og fylkesmenn, og også gjennom flerårige rammeavtaler med Miljødirektoratet. Dette håper vi at vi får fortsette med i året som kommer. Som vanlig har også entreprenørene vært viktige kunder for oss også i 2014 og vi er glade for å noen av landets største maskinentreprenører som våre faste kunder. Sammen med gode samarbeidspartnere har vi bidratt til å gjøre store arealinngrep bedre tilpasset natur- og miljøinteressene, noe som er positivt for alle parter. Ecofact Sørvest har nå blitt en helhetlig leverandør av utredningstjenester gjennom egne ressurser og gode samarbeidspartnere. Dette fikk vi vist på store utredninger for entreprenører, energibransjen og oljenæringen i året som gikk. Dette er noe vi ønsker å spisse ytterliggere i året vi nå går inn i.


Ecofact ønsker alle våre kunder, samarbeidspartnere og venner et riktig godt nytt år!
[/Pane3] [Pane6] [/Pane6]