12108988 1042235809155558 1674933453404380142 n

Populasjonsovervåkning av laks i Årdal

22.10.2015
El-fiske etter laksesmolt blir gjennomført i Årdal, Hjelmeland i disse dager.
Som et ledd i overvåkningen av vannføring i Årdalselva driver Ecofact med årlig el-fiske etter lakseunger i vassdraget. Oppdraget er finansiert av Lyse produksjon, og er et ledd i oppfølging av konsesjonsvilkår for kraftverket. Årets fiske ble gjennomført under flotte forhold og fint høstvær i oktober. Nå gjenstår kun analyse av noen tusen fiskeskjell.